Dyżur styczeń 2013

Zostałem ostatnio zwolniony z pracy. Ile zasiłku mi się należy?

 – Jeśli wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych zostanie wniesiony do 30 czerwca danego roku, to zasiłek jest naliczany na podstawie zarobków w przedostatnim roku. Jeśli natomiast wniosek wniesiony zostanie po 30 czerwca danego roku, to brane są pod uwagę zarobki z ostatniego roku. W obu przypadkach bierze się pod uwagę zarobki brutto plus 13. i 14. pensję. Natomiast jeśli zasiłek jest naliczany na podstawie zarobków z przedostatniego roku, to doliczany jest jeszcze odpowiedni faktor rewaloryzacyjny za dany rok. Na podstawie w ten sposób wyliczonej sumy rocznej dzielona jest ona przez 12. Od tego wyniku odejmuje się ustawowe potrącenia, przez co otrzymuje się summę netto – 55% tej sumy netto stanowi wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku małych dochodów lub specjalnych warunków może dojść do krzystniejszego naliczenia zasiłku. Istnieje też możliwość wyliczenia zasiłku w Internecie: http://ams.brz.gv.at/ams/alrech

Urodziłam niedawno dziecko, do którego ojciec nie chce się przyznać. Co mogę zrobić, aby ojcostwo zostało oficjalnie ustalone?
-Jeśli domniemany ojciec nie chce uznać ojcostwa danego dziecka, to należy rozpocząć postępowanie sądowe. W takiej sytuacji matka dziecka może udać się w celu uzyskania pomocy do adwokata lub do urzędu do spraw dzieci i młodzieży (tzw. Jugendamt). On w imieniu dziecka wystosowuje najpierw wezwanie pisemne do domniemanego ojca w celu stawienia się i uznania ojcostwa. Jeśli on tego w podanym terminie nie zrobi lub oświadczy, że się do ojcostwa nie przyznaje, to wnosi się odpowiedni wniosek do sądu okręgowego, w którym dziecko aktualnie mieszka (Bezirksgericht). Na pierwszej rozprawie sędzia jeszcze raz pyta domniemanego ojca, czy uznaje ojcostwo, czy nie. Jeśli domniemany ojciec nadal się z tym nie zgadza, to sąd zarządza badania genetyczne dziecka i ojca przez autoryzowany instytut genetyczny. Pobieranie prób następuje już przez instytut i może nastąpić zarówno w instytucie, jak i w domu. Jest to badanie bezbolesne, ponieważ pobierana jest tylko próba śliny. Wyniki tych badań przesyłane są do sądu, który w zależności od jego wyniku stwierdza ojcostwo danej osoby lub oddala wniosek matki. Jeśli zapada decyzja sądowa, w której stwierdzane jest ojcostwo, to na jej podstawie dana osoba wpisywany jest do aktu urodzenia dziecka jako oficjalny ojciec. W dalszym postepowaniu matka może (i powinna) ubiegać się o alimenty dla dziecka. Również w tej kwestii pomocny jest Jugendamt lub adwokat. Koszty postępowania sądowego w celu stwierdzenia ojcostwa ponosi w przypadku potwierdzenia ojcostwa – ojciec, natomiast w odwrotnym przypadku – matka.

Mieszkam na stałe w Austrii. Zostałem zatrzymany przez policję, która zarzuca mi wykroczenie z powodu nieprzemeldowania samochodu na austriackie rejestracje. Samochód należy do mojego ojca, który mieszka w Polsce. Czy ja mam obowiązek przemeldowania tego samochodu i co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?
– Osoba mieszająca na stałe w Austrii, czyli mająca tu tzw. Hauptwohnsitz, i używająca tu samochodu na polskich rejestracjach, zobowiązana jest do przemeldowania tego samochodu w przeciągu jednego miesiąca od przyjazdu nim na teren Austrii. Ponadto istnieje obowiązek ubezpieczenia tego samochodu w Austrii. Ten obowiązek jest niezależny od faktu, czy samochód należy do użytkownika, czy do osoby trzeciej. W przypadku kontroli drogowej policja może zarzucić danej osobie, że samochód znajduje się już dłużej niż miesiąc na terenie Austrii i wymierzyć kierowcy wysoką karę za zaniechanie przemeldowania. Dodatkowo policja jest w takim przypadku zobowiązana do zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy może z kolei ze swojej strony wszcząć dalsze postępowanie przeciwko kierowcy, a mianowicie postępowanie finansowo-karne z powodu uchylenia się od obowiązku podatkowego. Powodem jest fakt, że przez zaniechane przemeldowania i ubezpieczenia samochodu w Austrii nie zostaje tu uiszczany ani podatek samochodowy (tzw. Kraftfahrzeusteuer – Kfz-Steuer), ani opłata za jego użytkowanie (tzw. Normverbrauchsabgabe – NoVA). Popełnia się przez to wykroczenie oszustwa podatkowego, które zagrożone jest wysoką karą pieniężną lub nawet pozbawienia wolności w przypadku niezapłacenia kary. Ważnym punktem jest to, że w tym przypadku to nie policja musi udowodnić użytkownikowi, że samochód jest już dłużej w Austrii niż jeden miesiąc, tylko odwrotnie. To użytkownik musi swoje stanowisko udowodnić. Czasami przedłużany jest też okres przemeldowania z jednego na dwa miesiące, ale tylko w wyjątkowej sytuacji, która uniemożliwia przemeldowanie w ciągu jednego miesiąca (np. choroba, wypadek itp.).

W przypadku osób niemających stałego zameldowania w Austrii, tylko tymczasowy pobyt (Nebenwohnsitz), okres na przerejestrowanie samochodu wynosi rok. W takiej sytuacji należy jednak zauważyć, że dana osoba nie może mieć centrum swojego życia w Austrii (tzw. Lebensmittelpunkt). Inaczej bowiem osobie nie tylko grożą konsekwencje za nieprzemeldowania samochodu, ale także za nieodpowiednie zameldowanie. I w tym przypadku ta osoba jest zobowiązana udowodnić, że centrum jego życia (praca, rodzina, zameldowanie socjalne itp.) jest w Polsce, a nie w Austrii.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…