Dyżur listopad 2012

Posiadam austriackie prawo jazdy w formie papierowej. Aktualnie wydawane są prawa jazdy w formie karty plastikowej. Czy muszę wymienić moje stare prawo jazdy na to nowe?

 – Obecnie takiego zobowiązania nie ma. Papierowe prawo jazdy jest nadal ważne. Papierowe prawa jazdy muszą zostać wymienione na plastikowe dopiero do końca 2032 roku. Dokument będzie jednak wystawiony na czas określony i musi być co jakiś czas odnawiany. Można temu zapobiec, jeśli wymieni się to prawo jazdy do końca bieżącego roku. Wszystkie wystawiane do końca tego roku plastikowe prawa jazdy wystawianie są na czas nieokreślony. Od 1.01.2013 roku ograniczane będą na 15 lat.

Podanie o wymianę prawa jazdy należy złożyć w urzędzie komunikacji (Verkehrsamt w Wiedniu lub w Bezirkshauptmannschaft i innych regionach Austrii). Należy dołączyć do tego aktualne zdjęcie i stare prawo jazdy. Koszt wymiany wynosi 49,50 euro.

Chcemy z mężem założyć w Austrii spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie są zasady jej zakładania?
– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką z własną podmiotowością prawną (Rechtspersönlichkeit). Właściciele spółki są jej udziałowcami i wpłacają do tej spółki kapitał zakładowy (Stammkapital). Wielkość tego wkładu odpowiada wielkości udziału w spółce. Za zobowiązania spółki odpowiada z reguły tylko spółka całym swoim kapitałem. Udziałowcy natomiast odpowiadają tylko swoim wkładem, ale nie majątkiem prywatnym. Kapitał zakładowy jest własnością spółki, a nie udziałowców. Jako podmiot prawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w procesach cywilnych być zarówno powódką, jak i pozwanym. Sp. z o.o. najlepiej nadaje się do prowadzenia małych i średnich firm. Taka forma jest w tej chwili najczęściej używaną formą spółkową w Austrii.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy spółkowej (Gesellschaftsvertrag). Wymogi w stosunku do takiej umowy są bardzo formalistyczne i warto w tym celu zwrócić się o pomoc do adwokata lub notariusza. W tej umowie należy ustalić przede wszystkim nazwę spółki, aczkolwiek należy w tym przypadku przestrzegać przepisów dotyczących budowy nazwy (Firmabildung). Co prawda od roku 2007 te przepisy się rozluźniły, ale mimo wszystko nadal są ograniczenia. Drugim punktem jest ustalenie przedmiotu działalności (Geschäftszweig) oraz siedziby spółki. Następnie należy ustalić wysokość kapitału zakładowego. Minimum przewidziane w Austrii wynosi 35 000 euro, z czego udziałowcy muszą wpłacić na konto spółki co najmniej połowę, tj. 17 500 euro. W umowie spółki należy też przewidzieć formę podziału zysków, warunki podejmowania decyzji przez udziałowców, warunki likwidacji spółki oraz wiele innych punktów. Po zawarciu tej umowy udziałowcy muszą znaleźć kierownika (Geschaeftsführer), który będzie zarządzał spółką. Może to być jedna osoba lub kilka osób. Jeśli zarząd składa się z wielu osób, to należy określić, czy mogą one decydować pojedynczo czy muszą razem. Kierownikiem może być osoba obca lub jeden udziałowiec (albo wielu udziałowców).

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy przedłożyć sądowi handlowemu (Handelsgericht), który prowadzi rejestr firm (Firmenbuch), wniosek na rejestrację Sp. z o.o. (Firmenbuchantrag), umowę spółki (Gesellschaftsvertrag), wzór podpisu kierownika (Musterzeichnung), potwierdzenie bankowe o wpłacie kapitału zakładowego (Bankbestätingung) oraz potwierdzenie urzędu skarbowego o zapłacie podatku spółkowego (Gesellschaftssteuer) w wysokości 1% od kapitału zakładowego. Sąd handlowy rejestruje taką spółkę w przeciągu ok. dwóch do sześciu tygodni od złożenia wszystkich dokumentów. Sp. z o.o. powstaje w momencie wpisania jej do rejestru.

Około trzech miesięcy temu podpisałem umowę o kupnie samochodu i zapłaciłem zaliczkę. Sprzedawca obiecał mi, że samochód otrzymam w ciągu jednego miesiąca. Minęły już prawie trzy miesiące i nie ma terminu przekazania samochodu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
– Jeśli zawarta umowa przewiduje dostawę (Lieferung) w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy, to jest to jeden z zawartych warunków tej umowy. Sprzedawca, który tego warunku w czasie nie spełnił, spowodował tzw. zwłokę (Verzug). Klient ma w takim przypadku następujące możliwości: może nadal trzymać się zawartej umowy i żądać od sprzedawcy wywiązania się z niej lub dać sprzedawcy ostateczny termin na wywiązanie się z umowy. Jeśli sprzedawca się w tym terminie nie wywiąże, to klient może rozwiązać umowę. W takim przypadku sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki. Dodatkowo klient może żądać zadośćuczynienia za szkody, które poniósł ze względu na opóźnienie, ale tylko wtedy, jeśli to opóźnienie było z winy sprzedawcy (np. jeśli zapomniał na czas zamówić ten samochód u producenta). Jeśli to opóźnienie nie było z jego winy, to odszkodowanie się nie należy (np. jeśli samochód ze względu na naturalną katastrofę nie mógł zostać na czas wyprodukowany).

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…