Dyżur kwiecień 2012

Jak wygląda system urlopowy dla pracownika w Austrii?

- W prawie austriackim rozróżniane są cztery rodzaje urlopu: urlop wypoczynkowy, macierzyński, chorobowy i edukacyjny.
Urlop wypoczynkowy: Pracownikom zatrudnionym w Austrii należy się 5 tygodni urlopu rocznie. Jeśli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, to należy mu się 25 dni urlopu (= 5 tygodni). W przypadku gdy pracownik pracuje od poniedziałku do soboty, to należy mu się 30 dni urlopu rocznie (= 5 tygodni). Dla pracowników zatrudnionych na część etatu liczba dni urlopowych zależy od liczby dni pracy w tygodniu, np. pracownikowi, który jest zatrudniony na 15 godz. w tygodniu i pracuje od poniedziałku do środy (=3 dni w tygodniu w pracy) po 5 godz. dziennie, należy się 15 dniu urlopu w roku (= 5 tygodni). Natomiast pracownikowi, który te same 15 godz. tygodniowo przepracowuje od poniedziałku do czwartku po 3 lub 4 godz. dziennie (=4 dni w tygodniu w pracy), należy się 20 dniu urlopu w roku (= 5 tygodni). W przypadku pracowników, którzy nie mają regularnych dni i godzin pracy, prawo do urlopu oblicza się procentowo w stosunku pełnego etatu pracy i należącego się urlopu do częściowego etatu. Osobom mającym 25-letni staż pracy należy się 5 dni więcej (=6 tygodni) urlopu. To, kiedy pracownik może wykorzystać ten przysługujący mu urlop, musi zostać ustalone z pracodawcą. W przypadku choroby, która nastąpiła podczas trwania urlopu, a jej czas jest dłuższy niż 3 dni, urlop wypoczynkowy zostaje przerwany, podobnie w przypadku świąt oraz dni wolnych przypadających na okres urlopowy.

Urlop macierzyński: Kobietom należy się bezwarunkowo 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przed planowanym rozwiązaniem oraz 8 -16 tygodni po rozwiązaniu. Jeśli w przypadku wcześniejszego porodu urlop przedporodowy został skrócony, to wtedy urlop poporodowy przedłuża się odpowiednio o ten okres.

Urlop chorobowy: W przypadku choroby, wypadku na miejscu pracy itp., pracownikowi należy się tzw. chorobowe. Pracownik zobowiązany jest przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, do którego wystawienia upoważnieni są wyłącznie lekarze austriaccy, którzy mają umowę z kasą chorych. Zwolnienia tzw. lekarzy prywatnych lub lekarz zagranicznych mogą, ale nie muszą zostać przez pracodawcę uznane. W przypadku nieuznania takiego zaświadczenia pracownik traci prawo do pensji na okres choroby.

Urlop edukacyjny:Osoby, które przepracowały już co najmniej trzy lata, mają prawo do urlopu edukacyjnego w wymiarze od 3 do 12 miesięcy. Do tego konieczna jest jednak zgoda pracodawcy. Do uzgodnienia z pracodawcą jest również to, czy pracownik otrzymuje dalej pensję, czy nie.

Od dwóch lat komornik prowadzi niemal bezskuteczną egzekucję wyroku, który mam przeciwko mojemu dłużnikowi. Kiedy taka sprawa się przedawni, co mam zrobić, aby przerwać bieg przedawnienia?
- Postępowanie egzekucyjne rozpoczynane jest tylko wtedy, kiedy ma się do tego tzw. prawnomocny tytuł, np. wyrok, ugodę sądową itp. Od chwili uzyskania takiego prawnomocnego tytułu egzekucyjnego wierzyciel ma 30 lat na wyegzekwowanie tej sumy od dłużnika. Czy postępowanie egzekucyjne zostanie rozpoczęte od razu, czy np. 10 lat później, nie ma to wpływu na przedawnienie.

Zostałem skazany za popełnienie przestępstwa na karę dwóch lat w zawieszeniu na czas próbny trzech lat. Chcę się od tego wyroku odwołać. Od kiedy ten czas próbny zaczyna być liczony?
- W tym wypadku zawieszenie wykonania kary następuje na okres próbny, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Jeśli sprawa trafi do sądu apelacyjnego w związku z odwołaniem, oznacza to, że wyrok sądu pierwszej instancji w ogóle nie zostaje uprawonomocniony. W związku z tym okres próbny będzie liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu drugiej instancji, jeśli podtrzyma on w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i nie będzie apelacji do sądu najwyższego.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…