Dyżur marzec 2012

Jestem lokatorem mieszkania, z którego się wyprowadziłem. Teraz mój były wynajemca wymaga ode mnie opłacenia kosztów wysprzątania tego mieszkania. Czy muszę zapłacić?

– Jeśli było to zwykłe wysprzątanie (nawet z małymi naprawami) mieszkania, które konieczne było, aby to mieszkanie na nowo wynająć, to takie koszty musi ponosić wynajemca. Naprawy bezpośrednio wynikające ze zniszczeń obciążają najemcę, o ile powstały z jego winy i nie są wynikiem normalnego zużycia mieszkania. Zniszczenia wynikające z „normalnego" użycia mieszkania, jak czyli np. jego wysprzątanie lub wymalowanie ścian obejmuje inna regulacja. To, czy wynajemca może żądać zwrotu kosztów wymalowania mieszkania, zależy przede wszystkim od tego, czy wynajmuje on mieszkania w ramach działalności gospodarczej (od pięciu mieszkań), czy prywatnie. Dodatkowo trzeba sprawdzić, co zostało uzgodnione w umowie o wynajem mieszkania.

 

Jeśli mieszkanie zostało wynajęte u prywatnego wynajemcy i w umowie zostało uzgodnione, że mieszkanie jest przy opuszczeniu do wymalowania na koszt lokatora, to lokator jest odpowiedzialny za wymalowanie. Jeśli w umowie brakuje takiego uzgodnienia, to mieszkanie jest do oddania w takim stanie, w jakim zostało wynajęte. Średnie zużycie jest do zignorowania, to znaczy, że mieszkanie nie musi zostać wymalowane, jeśli powierzchnia nie została zmieniona (nowy kolor, tapety, kafelki itp.).
Jeśli mieszkanie zostało wynajęte u wynajemcy w ramach jego działalności gospodarczej, to mieszkanie jest do oddania w takim stanie, w jakim zostało wynajęte, tzn., że nie musi zostać wymalowane, jeśli ściany nie zostały zniszczone lub zmienione. To obowiązuje nawet i w tym wypadku, jeśli w umowie o wynajem zostało uzgodnione, że mieszkanie jest do wymalowania. W tej sytuacji taka umowa jest bezprawna i nie zobowiązuje lokatora.

Wracałem ostatnio z imprezy i byłem pod wpływem alkoholu. Gdy stałem na stacji metra, straciłem przytomność i karetka zabrała mnie do szpitala. W szpitalu stwierdzono, że utrata przytomności spowodowana była wysokim poziomem alkoholu we krwi. Teraz pogotowie żąda ode mnie zwrotu kosztu transportu do szpitala, pomimo że jestem ubezpieczony. Czy może tak postąpić?
– Jeśli transport środkiem pogotowia wynikał z nadużycia alkoholu, a nie z innych powodów, takich jak nagły atak lub inna choroba czy też wypadek, to kasa chorych ma prawo odmówić przejęcia kosztów transportu karetką, a nawet odmówić przejęcia kosztów koniecznego z tego powodu pobytu w szpitalu. W takim przypadku pogotowie lub szpital ma prawo do zwrotu tych kosztów przez daną osobę. Jeśli więc karetka nie np. z powodu utraty przytomności wynikającej z kontuzji, ale wyłącznie spowodowanej wpływ alkoholu, to te koszty trzeba ponieść z własnej kieszeni.

Zacząłem ostatnio nową pracę i pracuję tam już trzy miesiące. Niestety szef do tej pory nie dał mi żadnej umowy o pracę na piśmie, mimo że wiele razy się o to upominałem. Szef twierdzi, że nie musi mi czegoś takiego wystawiać. Czy to prawda?
– Prawo pracy nie przewiduje żadnej obowiązkowej formy, w jakiej umowa o pracę musi zostać zawarta. Może więc ona zostać zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. Jeśli jednak umowa o pracę nie zostanie spisana, to pracownik ma prawo wymagać od pracodawcy wystawienia tzw. Dienstzettel, w którym krótko spisane są najważniejsze punkty, takie jak zarobek miesięczny, obowiązki i prawa pracownika itp.
Jeśli pracodawca nie chce wystawić nawet takiego dokumentu, to warto skontaktować się z izbą pracy (Arbeiterkammer), która za darmo w imieniu pracownika otrzyma taki dokument od pracodawcy.

Od wielu miesięcy używam samochodu zameldowanego w Polsce na moją żonę. Ostatnio dostałem za to mandat. Czy słusznie?
– Jeśli osoba, która na stałe zameldowana jest na terenie Austrii dłużej niż przez jeden miesiąc, używa samochodu na zagranicznych numerach rejestracyjnych, jest zobowiązana do przerejestrowania tego samochodu na tutejsze numery w ciągu jednego miesiąca. Z tym związane jest zapłacenie podatków, takich jak Kfz-Steuer lub Normverbrauchsabgabe (Nova). Ten termin może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli istnieją pewne przeszkody, z powodu których przerejestrowanie w ciągu miesiąca byłoby niemożliwe.
Ustawa przewiduje pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku przerejestrowania samochodu na austriackie numery:

 Użytkowanie krócej niż przez jeden miesiąc: wiele osób próbowało użytkować samochód przez niecały miesiąc, po czym wyjeżdżało nim z Austrii i wracało po kilku dniach. Ten system okazał się nieskuteczny, ponieważ odpowiedzialne ministerstwo (Verkehrsministerium) oraz urzędy skarbowe (Finanzbehörden) stwierdziły, że regularny wyjazd i wjazd danego samochodu na teren Austrii nie powoduje ponownego rozpoczęcia biegu tego jednomiesięcznego terminu. Czytając tekst ustawy, można jednak dojść do innego wniosku. Ostateczna decyzja musi zostać podjęta przez Najwyższy Trubunał Administracyjny. Na dzień dzisiejszy decyzja jeszcze nie zapadła.

 Jeśli samochód jest w Austrii ze względu na targi lub wystawę na terenie Austrii, to może przebywać dłużej niż jeden miesiąc bez obowiązku przerejestrowania.

 To samo dotyczy samochodów, które przebywają na terenie Austrii i czekają na dalszy tranzyt do innych krajów lub są tutaj w celu przeprowadzenie testów przez specjalistów.

Jeśli osoba, która używa takiego samochodu na terenie Austrii, nie ma stałego zameldowania w Austrii (Hauptwohnsitz), to teoretycznie nie musi przerejestrować tego samochodu. Jeśli jednak ta osoba (mimo braku stałego zameldowania) mieszka i pracuje głównie na terenie Austrii, to władze traktują to jako de facto stałe zameldowanie. Wtedy grozi po pierwsze kara za błędne zameldowanie oraz konsekwencje wynikające z nieprzerejestrowania samochodu.

Te konsekwencje są poważne: z jednej strony grozi kara administracyjna (Verwaltungsstrafe), z drugiej strony grozi postępowanie karne za oszustwo podatkowe (Finanzstrafverfahren). Szczególnie konsekwencje tego drugiego postępowania mogą być poważne, ponieważ w razie skazania grozi tu nawet wpisanie do rejestru karalności (Strafregister).

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…