Dyżur wrzesień 2011

Policja zatrzymała mnie w czasie jazdy pod wpływem alkoholu. Alkomat wykazał 1,1 promila. Co mnie teraz czeka?

- Wysokość kary oraz inne sankcje wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu zależą od zawartości alkoholu we krwi. W Austrii niekaralna jest zawartość alkoholu we krwi do 0,5 promila, jeśli nie spowodowało się żadnego wypadku. Za samą jazdę sankcje rozpoczynają się od 0,5 promila i wyglądają następująco dla posiadacza prawa jazdy kategorii B:

 

Otrzymałam ostatnio powiadomienie, że jestem spadkobiercą po osobie, którą opiekowałam się przez wiele lat. Sąd wezwał mnie i pytał, czy przyjmuję ten spadek. Na co muszę w tym wypadku uważać?
– Decyzja o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu zależy od jednego ważnego czynnika, a mianowicie od tego, czy osoba zmarła miała długi czy nie. Masa spadkowa odpowiada całkowicie za długi zmarłego. Jeśli spadkobierca przejmie spadek bezwarunkowo, przejmuje również pełną odpowiedzialność za długi zmarłego, nawet jeśli ich wysokość przekroczy otrzymywany spadek.
Spadkobierca ma w związku z powyższym do wyboru trzy możliwości: 1) może spadek przyjąć wprost – taki sposób przyjęcia spadku oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkowe nie będzie ograniczona (tzw. unbedingte Erbantrittserklärung), ); 2) może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – takie przyjęcie oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe (tzw. bedingte Erbantrittserklärung) lub 3) może odrzucić spadek. To, czy i w jaki sposób spadek zostanie przejęty, musi zostać określone przez spadkobiercę przez oświadczenie oddawane notariuszowi, który zajmuje się sprawą spadkową (Gerichtskommisär).
Jeśli spadek przyjmowany jest w formie nr 2 (z dobrodziejstwem inwentarza), to sąd powołuje rzeczoznawców, którzy mają zadanie oszacowania zarówno majątku, jak i długów. Wszystko zostaje zinwentaryzowane i wpisane w protokół sądowy. Plusem tego wariantu jest to, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko i wyłącznie do wysokości przyjętego spadku. Minusem są wysokie koszty inwentaryzacji majątku (koszty ekspertyz rzeczoznawców mogą osiągnąć wysokość wielu tysięcy euro). Jeśli oczekiwany spadek nie jest wysoki, to koszty inwentaryzacji szybko mogą przekroczyć wartość spadku.
Możliwość rozporządzenia: po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku spadkobierca może dobrowolnie rozporządzać całością bądź częścią spadku. Od tego momentu staje się on składnikiem majątku osobistego spadkobiercy.

Idę niedługo na poważną operację mózgu i nie wiem, w jakim stanie umysłowym będę po tej operacji. Chcę, aby w razie mojej niezdolności umysłowej moja najlepsza przyjaciółka mogła podejmować wszelkie decyzje mnie dotyczące. Czy jest taka możliwość i jak to zrobić?
– Faktycznie istnieje możliwość określenia osoby, która w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych (utrata zdolności umysłowych) lub zdolności do komunikowania się (śpiączka) może określić, kto ma za nią decydować. Robi się to w ramach specjalnej formy pełnomocnictwa, tzw. Vorsorgevollmacht. Warto pomyśleć o takim pełnomocnictwie, jeśli choruje się na chorobę, z powodu której można oczekiwać utraty zdolności umysłowych. To dotyczy przede wszystkim osób, które chorują na Alzheimera lub oczekują na ryzykowne operacje. Vorsorgevollmacht może być też formą zabezpieczenia się osób zupełnie zdrowych od następstw nieoczekiwanego wypadku. W tym pełnomocnictwie określa się, kto ma zostać uprawniony do podejmowania decyzji w wyżej wymienionych przypadkach. Jest też możliwe wymienienie kilku różnych osób, które mają podejmować decyzje dotyczące różnych dziedzin (np. osoba A.B. ma decydować o sprawach finansowych, osoba X.Y. ma natomiast decydować o sprawach dotyczących zdrowia i dalszych zabiegów). W momencie wystawiania tego pełnomocnictwa osoba wystawiająca musi być jeszcze w pełnej sprawności umysłowej. Po jej utracie może to zrobić już tylko kurator lub decydować będą osoby najbliższe (rodzina). To pełnomocnictwo ważne jest do jego odwołania. Konieczna jest też zgoda osoby, która została mianowana do podejmowania tych decyzji.

Vorsorgevollmacht może zostać spisane przed adwokatem lub notariuszem, którzy je po podpisaniu registrują w centralnym registrze pełnomocnictw (Österr. Zentrales Vertretungsverzeichnis, ÖZVV). Rejestracja tego pełnomocnictwa gwarantuje, że na pewno zostanie ono znalezione i uwzględnione.

Alexandra T. Fux

 

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…