Dyżur maj 2011

Wynajmuję od lat mieszkanie od znajomego jako Untermiete. Czynsz zawsze płaciłam regularnie i w całości. Nagle właściciel mieszkania kazał mi się z niego wyprowadzić, bo mój wynajemca nie płacił mu czynszu i poza tym nie miał prawa do podwynajmu mieszkania. Czy fakycznie muszę się wyprowadzić?

- Wynajem mieszkania nie od właściciela tylko od kogoś, kto sam je wynajmuje, oznacza, że nie jest się głównym najemcą (Hauptmieter), tylko tzw. podnajemcą (Untermieter). Jeśli najemca mieszkania nie miał prawa do podnajmu osobom trzecim, to stanowi to powód do wypowiedzenia. Niepłatność czynszu również stanowi powód do wypowiedzenia. Jeśli mieszkanie zostało więc wypowiedziane głównemu najemcy, to dotyczy to również podnajemcy w takim samym zakresie. Niestety nie liczy się tu fakt, że podnajemca nie popełnił żadnego błędu, np. nie płacąc czynszu itp.
Nakaz sądowy o opuszczeniu mieszkania kieruje się również przeciwko podnajemcy i nie ma on możliwości zatrzymania tego mieszkania. Jeśli podnajemca z powodu straty mieszkania ze względu na błędy najemcy (Hauptmieter) poniósł jakieś szkody, to może ubiegać się o zadośćuczynienie od najemcy (Schadenersatz).

Mieszkam od wielu lat w Austrii, mam tu dom oraz trochę oszczędności. Jestem obywatelem austriackim i chcę spisać testament. Jak to zrobić?
- Prawo austriackie przewiduje różne możliwości sporządzenia testamentu. Pierwszą i najbardziej nieskomplikowaną formą testamentu jest spisanie go własnoręcznie. W tym wypadku testament musi być od pierwszej do ostatniej litery napisany odręcznie i opatrzony datą oraz własnoręcznym podpisem. Nie ma znaczenia, czy napisany zostanie piórem, długopisem, czy ołówkiem. Warto jest jednak napisać go trwałym środkiem, aby po wielu latach mógł zostać jeszcze odczytany. Do sporządzenia własnoręcznego testamentu niekonieczni są świadkowie. Można napisać go w samotności i schować go, gdzie się podoba. Można ten testament – co jest pewniejsze – zanieść do notariusza lub adwokata, który weźmie go na przechowanie i zarejestruje w rejestrze testamentalnym (Das Österreichische Zentrale Testamentsregister). Drugą możliwością jest napisanie testamentu na maszynie do pisania lub na komputerze. Testament wydrukowany na drukarce komputerowej lub napisany na maszynie będzie tylko wtedy ważny, jeśli zostanie podpisany przez osobę, której on dotyczy, w obecności trzech świadków. Co najmniej dwóch świadków musi być jednocześnie obecnych przy podpisaniu testamentu przez testatora. Trzeci świadek może podpisać w późniejszym terminie. Podpis każdego świadka musi nosić dodatek „als Testamentszeuge". Ważna jest też data podpisu. Jeśli testament składa się z wielu kartek, to trzeba go tak spiąć, aby wymiana kartek była niemożliwa. W innym wypadku należy podpisać każdą stronę. Trzecia możliwość: o sporządzenie testamentu można się także zwrócić do notariusza lub do sądu. W takim przypadku uczestniczyć musi dwóch notariuszy lub jeden notariusz i dwóch świadków, przed sądem zaś sędzia i pracownik sądu. Taki testament jest kosztowny i przewidywany tylko w przypadkach, jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona lub nieletnia. Ustne testamenty uwzględniane są tylko wtedy, jeśli testator znajduje się w wyjątkowej sytuacji i nie ma możliwości spisania innego testamentu (np. podczas katastrofy żywiołowej). Wtedy konieczni są co najmniej dwaj świadkowie, którzy usłyszą całą ostatnią wolę. Taki testament traci ważność po trzech miesiącach od zakończenia tej wyjątkowej sytuacji.

Przed miesiącem byłem z psem na spacerze. Nagle pies zobaczył coś po drugiej stronie ulicy i zerwał się razem ze smyczą. Przez to, że nagle wyskoczył na drogę, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Właściciele tych samochodów domagają się teraz ode mnie odszkodowania za stłuczkę. Czy muszę płacić?
- Każdy właściciel psa lub osoba, która się psem opiekuje, ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody. Osoba ta musi zrobić wszystko co w jej mocy, aby do szkody nie doszło. Wszystko, tzn. co jest przewidywalne. W tym przypadku osoba wyprowadzająca psa musi się liczyć z tym, że pies w każdej chwili może wyrwać się w pewnym kierunku, dlatego musi na to uważać, aby pies nie mógł się usamodzielnić. Jeśli więc tej osobie uda się udowodnić, że zrobiła wszystko co w jej mocy, aby pies się nie wyrwał, to wtedy nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez psa szkody. Uwaga: wszystkie psy urodzone po 1.1.2006 muszą zostać ubezpieczone w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. Haftpflichtversicherung. Takie ubezpieczenie z reguły zawarte jest w ramach ubezpieczenia mieszkania tzw. Haushaltsversicherung. Trzeba powiadomić firmę ubezpieczeniową, że w mieszkaniu żyje też i pies. Wtedy zostaje i on objęty ochroną ubezpieczeniową. W przypadku spowodowania szkody przez psa zapłatę przejmuje wtedy firma ubezpieczeniowa.

Zamówiłam u krawca suknię ślubną. Dokładnie podałam mu datę ślubu. Niestety suknia nie została uszyta na czas. Tydzień po ślubie krawiec żąda ode mnie odbioru sukni i jej zapłaty. Czy muszę mu zapłacić?
- Zlecenie uszycia sukni ślubnej lub przygotowanie menu na daną okazję stanowią transakcje o bezwzględnie wiążącym terminie (tzw. Fixgeschäft). Ważne jest, aby osoba wykonująca to zlecenie poinformowana została o terminie wykonania. Umowa zawiera więc automatycznie regulację, że w razie opóźnienia z wykonaniem pracy, nie ma możliwości poprawy (Nachfristsetzung) lecz umowa ulega rozwiązaniu. To wynika już z natury takiej transakcji. Po terminie zleceniodawca nie jest już zobowiązany do przyjęcia towaru i równocześnie nie jest zobowiązany do zapłaty za opóźniony towar.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…