Dyżur wrzesień - październik 2016

Czy nadal należy przemeldowywać samochód na austriackie numery rejestracyjne? Czy może się coś zmieniło?


– Niestety nie. Nadal należy przemeldować samochód z polską rejestracją, jeśli mieszka się w Austrii. Nadal obowiązują te same przepisy, a mianowicie osoba na stałe zameldowana na terenie Austrii dłużej niż przez jeden miesiąc, która używa samochodu na zagranicznych rejestracjach, jest jednocześnie zobowiązana do przemeldowania tego samochodu na tutejsze rejestracje w ciągu jednego miesiąca. Z tym związane jest zapłacenie podatku od użytku pojazdu (tzw. Kfz-Steuer) oraz dodatkowej opłaty, wyjątkowo obowiązującej w Austrii, a mianowicie tzw. Normverbrauchsabgabe (Nova). Jej wysokość zależy od ilości wydzielanego przez samochód dwutlenku węgla. Termin przemeldowania może zostać przedłużony do dwóch miesięcy, jeśli zaistnieją pewne przeszkody, z powodu których przemeldowanie w ciągu jednego miesiąca byłoby niemożliwe. Ustawa przewiduje dodatkowo pewne wyjątki, które w ogóle zwalniają z obowiązku przemeldowania samochodu na rejestracje austriackie:
-  Użytkowanie krótsze niż jeden miesiąc: dużo osób próbowało użytkować samochód przez niecały miesiąc, po czym wyjeżdżali nim z Austrii i wracali po kilku dniach. Ten system okazał się nieskuteczny, ponieważ odpowiedzialne ministerstwo (Verkehrsministerium) oraz urzędy skarbowe (Finanzbehörden) stwierdziły, że regularny wyjazd i wjazd danego samochodu na teren Austrii nie powoduje ponownego rozpoczęcia biegu tego jednomiesięcznego terminu. Czytając tekst ustawy, można jednak dojść do innego wniosku. Ostateczna decyzja musi zostać podjęta przez Najwyższy Trubunał Administracyjny (tzw. Verwaltungsgerichtshof). Do dnia dzisiejszego ta decyzja jeszcze nie zapadła.
- Jeśli samochód znajduje się w Austrii ze względu na targi lub wystawę, to może przebywać dłużej niż jeden miesiąc bez obowiązku przemeldowania. To samo dotyczy samochodów, które znajdują się na terenie Austrii i czekają na dalszy tranzyt do innych krajów lub mają być testowane przez dziennikarzy.
Jeśli osoba, która używa takiego samochodu na terenie Austrii, nie ma tutaj stałego zameldowania (tzw. Hauptwohnsitz), to teoretycznie też nie musi tego samochodu przemeldowywać. Jeśli jednak, mimo braku stałego zameldowania, mieszka i pracuje głównie na terenie Austrii, to władze traktują to jako de facto stałe zameldowanie. Wtedy grozi kara za błędne zameldowanie miejsca zamieszkania oraz konsekwencje wynikające z nieprzemeldowania samochodu. Te konsekwencje są poważne: z jednej strony grozi kara administracyjna (Verwaltungsstrafe), z drugiej strony postępowanie karne za oszustwo podatkowe (Finanzstrafverfahren). Do tego w razie skazania możliwe jest nawet wpisanie do rejestru karalności (Strafregister).

Mieliśmy wykupiony bilet lotniczy na przelot do Włoch. W dniu odlotu najpierw lot został dwa razy odłożony na inną godzinę i w końcu anulowany bez podania powodu. Jakie mamy teraz możliwości dochodzenia naszych praw w stosunku do linii lotniczych?
– Jeśli lot nie został anulowany z przyczyn niezależnych od linii lotniczych (np. z powodu złej pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie tego lotu) i nie została zaproponowana alternatywa (inny przelot w tym kierunku), to można domagać się zwrotu kosztów zapłaconych za ten nieprzeprowadzony lot. Jeśli natomiast skorzystali Państwo z usług innych linii lotniczych, aby dotrzeć do celu, to ta pierwsza linia lotnicza zobowiązana jest do zwrotu w wysokości ceny wykupionego biletu zastępczego. Ponadto odpowiada za wszelkie koszty, które Państwo dodatkowo ponieśli w związku z anulowanym lotem, np. taxi, hotel, wyżywienie itp. Poza tym należy się pasażerom anulowanego przelotu zadośćuczynienie z tytułu spowodowanych nieprzyjemności. W zależności od długości tego przelotu należą się następujące stawki: przelot do 1500 km: 250 euro, przelot od 1500 km do 3500 km: 400 euro, przelot powyżej 3500 km: 600 euro.

Mąż i ja jesteśmy po rozwodzie, mamy wspólne dziecko. Obydwoje mamy władzę rodzicielską, ale syn mieszka u mnie. Planuję w najbliższym czasie wrócić znowu do Polski, eks-mąż natomiast zostaje w Austrii. Czy potrzebuję jego zgody na przeprowadzkę dziecka do Polski?
– Jeśli obydwoje posiadają Państwo władzę rodzicielską (tzw. Obsorge), decyzja o zmianie miejsca zamieszkania dziecka musi zostać podjęta wspólnie. Jeśli Państwo natomiast w ramach rozwodu ustalili, że pomimo wspólnej władzy rodzicielskiej matka albo ojciec może pojedynczo decydować o zmianie miejsca zamieszkania (tzw. Aufenthaltsbestimmungsrecht), czyli w Państwa przypadku zostało uzgodnione, że może Pani podejmować takie decyzje, to zgoda eks-męża nie jest konieczna. Jeśli natomiast coś takiego nie zostało uzgodnione, to zgoda eks-męża jest konieczna. W przypadku nieudzielenia zgody przez eks-męża może Pani złożyć wniosek w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania (tzw. Bezirksgericht) z prośbą o zastąpienie zgody eks-męża przez decyzję sądową. Sąd przekonuje się wtedy, czy taka przeprowadzka nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla psychiki dziecka. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to sąd swoją decyzją zastępuje zgodę ojca. Wtedy można zmienić miejsce zamieszkania wraz z dzieckiem.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…