Dyżur styczeń - luty 2017

Znalazłam pracę w hotelu i szef chce mnie zameldować na geringfügig. Co to oznacza?


- Umowa na pracę w wymiarze geringfügig oznacza zameldowanie z uzgodnieniem wynagrodzenia nieprzekraczającego 425,70 euro (stan aktualny na rok 2017). Jest to forma zatrudnienia pracowników, którzy mają również następujące prawa: do 5 lub 6 tygodni urlopu w roku (Urlaubsanspruch), dalszego poboru w przypadku choroby (Entgeltfortzahlung), dni wolnych, jeśli chore byłoby dziecko (Pflegefreistellung), odprawy (Abfertigung) oraz ewentualnej 13-tki i 14-tki, jeśli przewidziane są w Kollektivvertrag (Weihnachts- und Urlaubsgeld). Ilość godzin pracy tygodniowej jest do ustalenia między pracodawcą i pracownikiem. Wynagrodzenie nie powinno być niższe, niż przewiduje to Kollektivvertrag. Główna różnica w porównaniu do normalnego zatrudnienia jest taka: każdy pracownik zatrudniony na geringfügig jest ubezpieczony tylko od wypadku (Unfallversicherung). Nie ma natomiast ubezpieczenia w kasie chorych (Krankenversicherung) oraz ubezpieczenia emerytalnego (Pensionsversicherung). Nie ma również ubezpieczenia w przypadku bezrobocia (Arbeitslosenversicherung). Istnieje natomiast możliwość samodzielnego ubezpieczenia w kasie chorych, przy czym składka miesięczna wynosi 60,90 euro. Ubezpieczenie to daje prawo również do tzw. Krankengeld w przypadku choroby dłuższej niż 6 tygodni oraz do tzw. Wochengeld w przypadku ciąży.

Prowadzę zakład stolarski w formie spółki w Polsce. Mam dużo zleceń z Austrii. Gdzie powstanie obowiązek podatkowy dotyczący podatku VAT, jeśli wykonuję usługi stolarskie także dla firm w Austrii? Jak należy księgować faktury?
- Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Kluczowe znaczenie ma tu ustalenie miejsca, w którym usługa jest świadczona i które nie jest niestety ustalane według kryterium geograficznego, lecz prawnopodatkowego. Niemniej jednak tylko świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu. Rozdział 3 ustawy o podatku VAT dotyczy miejsca świadczenia usług, stwierdzając, iż „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania” (od tej zasady istnieje cała masa wyjątków). Zatem, uwzględniając powyższe informacje, w Pana przypadku miejscem świadczenia jest Austria. Oczywiście jest to przychód z działalności gospodarczej, który winien zostać rozliczony zgodnie z zasadami właściwymi dla Pana spółki. Wystawiane faktury powinny zawierać dane dotyczące konkretnej świadczonej usługi lub dostawy towarów oraz danego kraju (z UE), na terytorium którego te usługi były świadczone, wraz z identyfikacją podatkową zarówno zleceniobiorcy (NIP pana spółki) oraz – jeśli świadczy Pan usługi nie osobie prywatnej, lecz na rzecz innego podmiotu gospodarczego – również zleceniodawcy. W tym przypadku nie dolicza się VAT-u. Z kolei VAT jest doliczany, jeśli zleceniodawca jest osobą prywatną (i nie posiada NIP-u). Oczywiście faktura powinna zawierać dane osobiste zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

Pracuję już od 7 lat w Austrii, posiadam Gewerbeschein, ale co jakiś czas zawieszałem działalność, ponieważ nie otrzymywałem zleceń. W okresach zawieszenia działalności nie miałem ciągłego dochodu, mam więc luki w płaceniu składek na ubezpieczenie. Czy przy przyznawaniu obywatelstwa fakt ten będzie przeszkodą?
- Teoretycznie, z racji ilości lat zamieszkiwania na terytorium Austrii, osoba taka spełnia kryteria niezbędne do starania się o obywatelstwo. Jednak nie była ona zatrudniona w żadnej firmie, tylko prowadziła samodzielną działalność. Jeżeli osoba taka nie jest w stanie udowodnić ciągłości ubezpieczenia i dochodu, istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z tym nie będzie mogła starać się o obywatelstwo. Teoretycznie bowiem osoba starająca się o obywatelstwo musi udowodnić, że legalnie przebywała na terytorium Austrii, to znaczy była ubezpieczona i otrzymywała dochód. Jeżeli były przerwy w zatrudnieniu, a w wyciągach z kasy chorych występują przerwy w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, oznacza to, że osoba taka albo nie przebywała w Austrii, albo pracowała nielegalnie. Najlepiej w takich przypadkach ustalić termin w Magistracie MA-35 i dokładnie doinformować się.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…