Dyżur marzec - kwiecień 2017

W naszej okolicy dochodzi coraz częściej do włamań oraz uszkodzeń samochodów. Kilka lat temu my też byliśmy ofiarą włamania. Nasz sąsiad zamontował już u siebie kamerę do monitoringu, przez co i my o tym myślimy. Chcemy zamontować taką kamerę przy dzwiach wejściowych, w ogrodzie i przed garażem. Czy jest to legalne i na co musimy uważać?


– Ustawa o ochronie danych (tzw. Datenschutzgesetz), która obowiązuje w Austrii, obejmuje systematyczne i ciągłe filmowanie obiektów lub osób fizycznych. Zwykłe filmowanie z powodów turystycznych lub z powodów artystycznych nie jest natomiast objęte zakresem wspomnianej ustawy. W związku z powyższym zainstalowanie kamery do monitoringu wejścia do domu, ogrodu lub garażu jak najbardziej spełnia wymogi filmowania objętego ustawą o ochronie danych. Taka kamera jest dozwolona, jeśli służy tylko i wyłącznie do ochrony obserwowanego obiektu lub obserwowanej osoby. Ponadto na terenie prywatnym dozwolone są też środki prewencyjne. W związku z tym można zamontować taką kamerę do monitoringu, jeśli zasadne są obawy, że i Pana dom (obiekt) jest zagrożony. To można założyć na podstawie tego, co Pan opowiedział (włamania w sąsiedztwie, minione włamanie do domu, uszkodzenia samochodów).
Instalacja kamery do monitoringu musi zostać zgłoszona w urzędzie do spraw ochrony danych (Datenschutzbehörde). Od obowiązku zgłoszenia są też wyjątki: zwykły monitoring w czasie rzeczywistym bez nagrywania nie musi zostać zgłoszony. Również monitoring prywatnego gruntu łącznie z wejściem do domu lub do garażu jest stanowczym wyjątkiem od tego obowiązku.
Uważać przy tym należy jednak na to, aby kamera skierowana była tylko i wyłącznie na własny dom, garaż, ogród itp. Zabroniony jest natomiast monitoring ogrodu sąsiedzkiego lub ulicy przed własnym domem. Takie filmowanie narusza prawo do sfery prywatnej sąsiada lub osób znajdujących się na ulicy. Również zabronione jest wywieranie wrażenia na osobie trzeciej, że jest filmowana, np. przez montaż atrapy kamer, które skierowane są na teren sąsiada lub teren publiczny i które sugerują, że osoby są filmowane.
Dopóki więc monitoringowany jest tylko własny obszar prywatny, to można zamontować kamery bez zgłoszenia w urzędzie i bez specjalnych pozwoleń.

Moje pięcioletnie dziecko kopnęło niedawno sąsiada w nogę. Teraz on grozi konsekwencjami i żąda odszkodowania. Czy musimy się czegokolwiek obawiać?
– Na mocy prawa austriackiego jest możliwe, aby osoby niepełnoletnie odpowiadały za swoje czyny finansowo, ale w przypadku pięcioletniego dziecka tylko wtedy, jeśli posiada ono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie ma natomiast odszkodowania, jeśli osoba pokrzywdzona sama dała dziecku powód do takiego wykroczenia. Należy więc wziąć pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do tego, że kopnęło ono sąsiada. Według Pana relacji, dziecko najpierw kopnęło w samochód sąsiada, który na to zareagował agresywnie i chwycił dziecko za kołnierz, grożąc mu również kopnięciem. Na to dziecko zareagowało normalną reakcją dziecinną, której osoba dorosła musiała się spodziewać. Z tego powodu osoba dorosła nie ma prawa domagania się jakiegokolwiek odszkodowania.
W moje umowie o pracy jest zaznaczone, że pensją objęte są też nadgodziny. Czy w związku z tym pracodawca może nie przyznać mi dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny?
– Umowa, o której Pan mówi, to tzw. All-in-Vertrag. Takimi umowami z reguły są objęte wszelkie nadgodziny wypracowywane ponad normalnym godzinami pracy, przez co rozumiane są wszelkie dodatkowe godziny jak np. czas podróży (Reisezeit) lub czas gotowości do pracy (Rufbereitschaft). Ponadto istnieją jeszcze wynagrodzenia ryczałtowe za nadgodziny (Überstundenpauschale). Obydwie możliwości wynagrodzenia czasu pracy są dozwolone, jeśli ustalone wynagrodzenie jest na tyle wysokie, aby przy ocenie okresu 12- miesięcznego faktycznie wypracowane nadgodziny oraz ustalony ryczałt były co do siebie adekwatne. Pracodawcy są zobowiązani do kontroli tej równowagi (tzw. Deckungsprüfung). Jeśli taka kontrola wykaże, że wynagrodzenie jest zbyt niskie, to musi zostać ono wyrównane.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…