Dyżur maj - czerwiec 2017

Ostatnio czytałem w gazecie, że rowerzystka została aresztowana, ponieważ telefonowała podczas jazdy rowerem. Ja również jestem rowerzystą i chciałbym wiedzieć, co mi wolno i jakie przepisy mnie obowiązują.


– Rozmowy telefoniczne podczas jazdy rowerem nie stanowią powodu do aresztowania. To agresywne zachowanie rowerzystki w stosunku do policji było prawdziwym powodem do jej tymczasowego zatrzymania. Faktem jest natomiast, że zarówno kierowcom samochodów, jak i rowerzystom nie wolno telefonować podczas jazdy bez odpowiednich zestawów głośnomówiących. Kierowcom, którzy nie przestrzegają tego przepisu, grozi grzywna w wysokości 50 euro. Telefonowanie za pomocą słuchawek lub innego sprzętu głośnomówiącego jest natomiast dozwolone. Poza tym zabronione jest rowerzystom prowadzenie pojazdów jednoszlakowych (rower) pod wpływem alkoholu. Rowerzystów obowiązuje granica promila do 0,8 (dla porównania 0,5 dla kierowców samochodów). Zawartość alkoholu we krwi poniżej tej granicy jest dozwolona, powyżej grożą grzywny pieniężne od 800 do 5 900 euro. Zabronione jest również prowadzenie roweru bez trzymania kierownicy, nietrzymanie stóp na pedałach lub trzymanie się jadącego samochodu. W przypadku tych wykroczeń również grozi grzywna. Uważać należy również przy transportowaniu większych przedmiotów, które w żadnym przypadku nie powinny leżeć na kierownicy i ograniczać jej działania. Nie wolno też jechać z otwartym parasolem.
Rowerzyści korzystający z dróg publicznych muszą przestrzegać przepisów drogowych tak jak kierowcy innych pojazdów. Jazda drogami jednokierunkowymi pod prąd jest również zabroniona, chyba że dotyczy to wyjątku i to odpowiednio oznakowanego. Na deptakach i strefach ruchu pieszego rower musi być prowadzony, chyba że i w tym przypadku jest oznakowany wyjątek.
Parkowanie rowerów na masztach lub znakach drogowych jest dozwolone tylko wtedy, jeśli na chodniku pozostaje conajmniej 2,5 m dla pieszych. Proszę jednak zauważyć, że istnieją strefy, w których roweru nie można nigdzie przypinać (np. Stephansplatz). Za nieprawidłowe przypięcie grzywna wynosi 30 euro.

Po rozwodzie zachowałam nazwisko mojego męża, przede wszystkim ze względu na dziecko, które ma to samo nazwisko. W związku z faktem, że córka wychodzi w tym roku za mąż, zastanawiam się nad jego zmianą na panieńskie. Czy jest to możliwe i jak to funkcjonuje?
– Powrót do nazwiska panieńskiego jest możliwy. Przepisy oraz łączące się z tym terminy i procedury zależą od obywatelstwa danego kraju.
Jeśli posiada Pani austriackie obywatelstwo, zmiana nazwiska na panieńskie jest w każdej chwili możliwa i nie ma przewidzianych terminów. W tym celu należy udać się do urzędu stanu cywilnego (Standesamt) i złożyć odpowiednie oświadczenie przed urzędnikiem. W tym celu należy zabrać ze sobą następujące dokumenty: stwierdzenie obywatelstwa (tzw. Staatsbürgerschaftsnachweis), akt urodzenia (Geburtsurkunde), akt zawarcia małżeństwa (Heiratsurkunde), wyrok lub postanowienie rozwodu (Scheidungsurteil oder Beschluss) oraz dowód tożsamości. Po ich okazaniu urzędnik sporządza oficjalnie oświadczenie o zmianie nazwiska i wystawia odpowiedni dokument. Jeśli natomiast posiada Pani polskie obywatelstwo, to obowiązują Panią terminy. W przeciągu trzech miesięcy od uprawnomocnienia się rozwodu można – podobnie jak w przypadku austriackiego obywatelstwa – złożyć zwykłe oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce lub w polskim konsulacie w Wiedniu. Jeśli natomiast upłynie termin trzech miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu, nie można już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia. W takim przypadku możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska, czyli należy złożyć wniosek w tej sprawie. W tym celu okazuje się następujące dokumenty: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), dowód opłaty skarbowej (można zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu), informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, jeżeli wniosek składany jest przed konsulem. Konieczne są też odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie. Jeśli konieczne będą inne dokumenty, to kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul będzie o tym informował.

Chciałabym kupić mieszkanie własnościowe wspólnie z kuzynką. W trakcie wyszukiwania informacji natknęłam się na pojęcie Eigentümerpartnerschaft. Czy mogę wraz z kuzynką stworzyć taką Eigentümerpartnerschaft, czy jest to tylko przewidziane dla małżonków?
- Eigentümerpartnerschaft oznacza wspólnotę własnościową dotyczącą nieruchomości (mieszkania). Ustawa nie przewiduje stworzenia takiej wspólnoty tylko dla małżonków (par. 2 odc. 10 WEG2002). To oznacza więc, że każda osoba może wraz z inną osobą – niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub małżeństwa – ją stworzyć i nabyć mieszkanie własnościowe. Jedynym ograniczeniem narzuconym przez tę ustawę jest to, że taka wspólnota może składać się z maksymalnie dwóch osób.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…