Dyżur lipiec - sierpień 2017

Jestem zatrudniony na pełnym etacie w restauracji. Ostatnio niestety zachorowałem i powiadomiłem o tym szefa po trzech dniach. Teraz on grozi mi zwolnieniem. Czy może tak postąpić?


– W przypadku zachorowania jest się zobowiązanym do natychmiastowego powiadomienia pracodawcy. Z reguły wystarczy telefon do firmy. Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem pracy w danym dniu lub, o ile to jest możliwe, jeszcze wcześniej. Dalszym obowiązkiem jest udanie się do lekarza domowego (tzw. Hausarzt) w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego. Pracodawca ma prawo żądać takiego orzeczenia lekarskiego (tzw. Krankenstandbestätigung), nawet jeśli nieobecność w pracy trwa tylko jeden dzień. Poza tym może on zażądać kolejnego potwierdzenia stanu zdrowia po upływie pewnego czasu. Takie oświadczenie musi zawierać przewidywany czas oraz powód niezdolności do pracy. Niezgłoszenie pracodawcy informacji o stanie chorobowym oraz nieprzedłożenie zwolnienia lekarskiego niekoniecznie musi prowadzić do zwolnienia z pracy, jeśli pracownik będzie mógł udowodnić, że nie był w stanie zrobić tego natychmiastowo. Konsekwencją może być wtedy utrata pensji za dni, za które brakuje zwolnienia lekarskiego.
Przepisy prawa pracy przewidują, że niestety można zostać zwolnionym z pracy podczas pobytu na chorobowym. Choroba nie chroni automatycznie przed utratą pracy. W takim przypadku pracownik ma możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Termin na wniesienie pozwu przeciwko zwolnieniu z pracy jest bardzo krótki i wynosi 7 lub 14 dni od momentu otrzymania zwolnienia. Należy więc jak najszybciej zareagować.
Dostałam nową pracę i szef obiecał mi wynagrodzenie w wysokości 1500 euro brutto. Ile wynosi netto i co zostaje odciągnięte?
– Od płacy brutto odciągany jest podatek (tzw. Lohnsteuer), jeśli zarobek przekracza pewną wysokość, oraz ubezpieczenie socjalne i emerytalne (tzw. Sozialversicherung). Dodatkowo pracodawca odprowadza dalsze opłaty komunalne (tzw. Dienstgeberbeitrag oraz Kommunalsteuer), które jednak nie są odciągane od płacy brutto.
Aby wyliczyć wysokość miesięcznego zarobku netto oraz 13-ki i 14-ki (o ile takie się w danym przypadku należą), wystarczy znaleźć w internecie odpowiednie programy. Niezawodny jest program na stronie urzędu skarbowego pod adresem: https://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html

Moja narzeczona (Austriaczka) i ja bierzemy niebawem ślub w Austrii. Będzie to dla mnie drugie małżeństwo. Ponieważ za pierwszym razem miałem ciężki rozwód, chciałbym tym razem zabezpieczyć się intercyzą małżeńską. Ona to rozumie i jest do tego gotowa. Co możemy w ramach tej intercyzy uregulować?
– Wiele osób uważa intercyzę małżeńską (tzw. Ehevertrag) za nieromantyczny krok, ponieważ trzeba pomyśleć o konsekwencjach rozwodu jeszcze przed ślubem. Aczkolwiek w obliczu tak wysokiego procentu rozwodów (co drugie małżeństwo zawierane w Austrii się rozwodzi) warto jednak się nad tym zastanowić. Przede wszystkim dla par o różnej narodowości, gdy np. mąż jest Polakiem, a żona Austriaczką, taka intercyza jest warta polecenia. Można w niej zawrzeć zasadę, prawo którego kraju będzie miało zostosowanie do rozwodu. Wtedy niezależnie od kraju, w którym para będzie mieszkała, istnieje pewność prawna co do zastosowywanego prawa. Jeśli takiego ustalenia nie ma, to na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (zwanego Rzym III) przy rozwodzie stosuje się prawo tego kraju, w którym para miała swoje ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ponadto intercyzą uregulować można podział majątku. Na podstawie prawa austriackiego występuje tu podział majątkowy, to oznacza, że majątek wniesiony przez jednego małżonka do małżeństwa nadal pozostaje jego własnością i nie podlega podziałowi w ramach rozwodu. Z tego powodu warto zrobić intercyzę i wpisać tam aktualny stan majątkowy, który wnoszony jest do małżeństwa. W ten sposób można uniknąć późniejszych dyskusji na temat, co do kogo należało.
W ramach intercyzy można również z góry ustalić kwestię podziału po rozwodzie wspólnych oszczędności oraz wspólnie nabytego majątku. Warto również pomyśleć o ustaleniach dotyczących alimentów dla małżonka/małżonki (wysokość, rezygnacja itp). Co do alimentów dla dzieci, to tej kwestii nie można samemu uregulować, ponieważ podlega ona regulacji prawnej oraz kontroli sędziowskiej.
Istnieje więc wiele możliwości uregulowania kwestii prawnych oraz finansowych przed zawarciem małżeństwa. W celu zawarcia takiej intercyzy warto jednak zasięgnąć fachowej porady, aby dopasować umowę do potrzeb indywidualnych.

W ostatnią niedzielę miałam wizytę policji, ponieważ kosiłam trawę. Powiedziano mi, że nie wolno. Czy to prawda?
– Każda gmina w Austrii ma możliwość regulacji dozwolonych prac ogrodowych w ramach rozporządzeń gminnych. Służy to w pierwszej kolejności ochronie praw sąsiadów. W ramach takich rozporządzeń gmina ustala dni i godziny, w których zachować należy spokój i ciszę (tzw. Ruhezeiten). Z reguły obowiązuje ona od godziny 22:00 do 6:00 w weekendy oraz całodniowo w dni wolne od pracy. Istnieje też możliwość, że rozporządzenie gminy przewiduje godziny, w których nie wolno przeprowadzać danych robót. Aby uzyskać pewność, należy zasięgnąć informacji w urzędzie gminy lub miasta.

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…