Dyżur maj - czerwiec 2018

Mieszkam w Austrii od 10 lat i posiadam polskie prawo jazdy. Czy w związku z moim stałym adresem zamieszkania w Wiedniu powinienem przepisać swoje polskie prawo jazdy na austriackie? Czy mogę przy jakiejś kontroli otrzymać z tego tytułu karę grzywny?

- Prawa jazdy wydawane w krajach Unii Europejskiej (EU) lub w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane w Austrii i nie muszą, ale mogą być przepisywane na zasadzie dobrowolności. Wynika więc z tego, że może Pan wymienić prawo jazdy, ale nie musi.
Prawo jazdy kategorii C (C1) lub D (D1) przyznane w innym państwie EOG jest ważne, jeżeli miejsce zamieszkania zostało zmienione na miejsce zamieszkania na terenie Austrii do dnia określonego w państwie wydającym, ale nie dłużej niż pięć lat, jeżeli wcześniej oczywiście nie zostało przepisane.
Jeżeli właściciel prawa jazdy pochodzi spoza EOG i przenosi swoje miejsce zamieszkania do Austrii, prowadzenie pojazdów mechanicznych na tym dokumencie jest ogólnie dozwolone przez okres sześciu miesięcy. Po tym czasie prawo jazdy traci ważność i musi zostać przepisane. Ważnym aspektem przy przepisywaniu prawa jazdy w Austrii jest fakt, iż ważność każdego dokumentu jest tu przestrzegana z terminami ważności każdego kraju, z którego dokument został wydany.
Aby wymienić prawo jazdy, może Pan więc udać się do Komendy Głównej Policji (Landespolizeidirektion) w przypadku miejscowości bez Komendy Głównej Policji do Głównego Urzędu Miasta (Bezirkshauptmannschaft).
Wymaganymi dokumentami przy dobrowolnej wymianie prawa jazdy są:
• paszport lub dowód osobisty,
• zagraniczne prawo jazdy,
• zdjęcie (format portretowy 35 mm x 45 mm),
• ewentualnie tłumaczenie (ustala Urząd),
• ewentualnie potwierdzenie zameldowania.
Wszystkie dokumenty musi Pan dostarczyć w oryginale wraz z kopią. Koszt wymiany prawa jazdy wynosi 60,50 euro. W przypadku szybkiej wymiany, w ciągu dwóch dni należy doliczyć dodatkowo 17,88 euro.


Chciałabym odzyskać pieniądze za nieuregulowane długi, niestety nie stać mnie na adwokata. Słyszałam o tzw. Verfahrenshilfe. Jak można otrzymać taką pomoc?
Jeśli wartość sporu sięga poniżej 5000,00 euro, nie jest Pani potrzebny adwokat. Pozew można wnieść samemu w formie pisemnej bądź ustnej. Jeśli natomiast wartość sporu jest powyżej 5000 euro, konieczny staje się udział adwokata.
W przypadku, kiedy nie stać Panią na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy bez naruszenia swojego minimum socjalnego dla zapewnienia niezbędnych środków utrzymania, a spór nie wydaje się bezcelowy i beznadziejny, ma Pani prawo do skorzystania z pomocy prawnej udzielanej przez sąd.
Pomoc prawna może np. zostać przyznana Pani na zwolnienie od opłat sądowych czy opłat tłumaczy bądź ekspertów, jak również – jeśli wymagają tego okoliczności sprawy – całkowite zwolnienie z opłat adwokata. Musi Pani pamiętać, że przyznanie pomocy procesowej nie zwalnia od zapłaty kosztów drugiej strony w przypadku przegrania sprawy. Aby otrzymać taką pomoc, powinna Pani wypełnić właściwy formularz i złożyć go w dowolnym sądzie pierwszej instancji (Bezirkgericht, Landesgericht lub Arbeits/ lub Sozialgericht) na terenie Austrii. Jest on również dostępny za pośrednictwem Internetu pod adresem www.justiz.gv.at. Przy składaniu formularza proszę pamiętać, iż jego ważność upływa po 4 tygodniach od daty jego wypełnienia przez wnioskodawcę i staje się on nieważny.

Pracowałem w Austrii w jednej firmie budowlanej przez okres 8 miesięcy. Przez ten czas miałem odprowadzane składki do BUAK. Teraz zmieniam firmę na inną. Co w takim przypadku dzieje się z moim niewykorzystanym urlopem?
- BUAK to Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii, która głównie zajmuje się naliczaniem składek i wypłatą roszczeń urlopowych oraz koordynacją procesów administracyjnych związanych z ustawą o BUAK.
Ideą ustawy o BUAK jest zabezpieczenie Panu prawa do urlopu oraz zagwarantowanie jego płynności w pełnym jego wymiarze. Z tego tytułu pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania każdego miesiąca składki urlopowej, co jest gwarancją, że nawet przy zmianie firmy każdemu pracownikowi z branży budowlanej bez problemu należeć się będzie zwrot składki za niewykorzystany urlop.
Wysokość wymiaru urlopu kształtuje się wprost proporcjonalnie do ilości tygodni pracy przepracowanych na terenie Austrii, za które pracodawca odprowadził składki urlopowe. Jako jeden tydzień wlicza się pięć dni roboczych w jednym tygodniu kalendarzowym. Wszystkie tygodnie pracy są odpowiednio rejestrowane. Zatem osoba zaczynająca pracę od poniedziałku już w piątek ma naliczony pierwszy tydzień pracy, od którego naliczany jest urlop. Powinnien Pan pamiętać, że planując urlop trzeba go odpowiednio wcześnie zgłosić do pracodawcy, ponieważ jest on zobligowany wnioskować za Pana o urlop do BUAK-u. Wniosek musi być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym urlopem i nie później jak miesiąc po nim.
W Pana przypadku może Pan wnioskować o ekwiwalent za urlop. Jest to świadczenie wypłacane za istniejące roszczenia urlopowe bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy. W większości przypadków ekwiwalent wypłacany jest automatycznie przez BUAK bezpośrednio po zakończeniu ostatniego stosunku pracy. Za zaległy urlop BUAK przeleje Panu pieniądze na wskazane konto maksymalnie do 3 miesięcy. Z kolei kiedy przestanie Pan pracować w branży budowlanej, po 6 miesiącach ma Pan prawo złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…