Dyżur wrzesień - październik 2018

Miałem wypadek samochodowy. Sprawca wypadku jest Austriakiem i ponosi pełną winę za spowodowanie tego wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie i w jakiej wysokości?


– Odszkodowanie za straty poniesione w związku z wypadkiem samochodowym płacone jest przez ubezpieczalnie, w której sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Minimalna suma, na którą samochód musi być ubezpieczony, wynosi aktualnie 5,8 miliona euro za uszczerbki na zdrowiu i 1,2 miliona euro za straty materialne. Jeśli poniesione szkody te sumy przekroczą, to resztę musi zapłacić sprawca z własnej kieszeni.
Poszkodowany ma możliwość uzyskania zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z danym wypadkiem. Przede wszystkim chodzi tu o: wartość zniszczonego samochodu, koszty odholowania samochodu, koszty od-/przemeldowania samochodu, koszty vignety lub – jeśli samochód nadaje się jeszcze do naprawy – koszty jego reperacji. Ponadto należy się odszkodowanie za zniszczone ubranie lub inne przedmioty, które w ramach wypadku zostały uszkodzone (np. telefon komórkowy, torebka, laptop itp.). W przypadku uszkodzenia ciała należy się odszkodowanie za bóle (tzw. Schmerzengeld), które w zależności od ich intensywności oraz długości może wynosić od 110,00 do 330,00 euro za dzień. Z reguły długość oraz intensywność tych bóli określa biegły medyczny. Ponadto należy się zwrot za koszty leczenia, jeśli nie zostały one pokryte przez kasę chorych, stracony zarobek z powodu niezdolności do pracy lub renta w przypadku trwałego uszkodzenia zdrowia związanego z niezdolnością do pracy.
Z powodu tak wielu możliwości uzyskania odszkodowania warto zwrócić się z tą kwestią do adwokata, który odpowiednio taką sprawę poprowadzi. Ważne jest też prowadzenie listy wydatków oraz zbieranie wszelkich rachunków.
Moja długoletnia przyjaciółka oświadczyła mi niedawno, że spodziewa się dziecka i że tylko ja wchodzę w grę jako biologiczny ojciec. Problem polega na tym, że ona jest jeszcze oficjalnie mężatką (z innym mężczyzną). Jeśli testy wykażą, że faktycznie jestem ojcem, to chciałbym też zostać wpisany w metrykę urodzenia dziecka jako ojciec. Czy jest to w ogóle możliwe, jeśli matka dziecka jest w związku małżeńskim z innym mężczyzną?
– W przypadku narodzenia dziecka przez kobietę mężatą jako ojciec dziecka automatycznie wpisywany jest mąż matki. To obowiązuje też wtedy, jeśli dziecko urodzi się w przeciągu 300 dni po rozwodzie matki. W tych przypadkach dodatkowe uznanie ojcostwa nie jest konieczne. Jeśli mąż matki ma natomiast wątpliwości co do ojcostwa, może wszcząć postępowanie sądowe w celu jego ustalenia.
Prawo do wszczęcia takiego postępowania ma również i dziecko. Jeśli jest ono jeszcze niepełnoletnie, to musi być reprezentowane przez matkę. Jednocześnie i matka ma prawo do wszczęcia takiego postępowania. W tym przypadku nie jest konieczne wyrażenie zgody przez sąd rodzinny (tzw. Pflegschaftsgerichtliche Genehmigung). Po wniesieniu wniosku o ustalenie ojcostwa sąd nakazuje wykonanie testu DNA, w którym porównywane są próbki śluzu dziecka oraz osoby, która pragnie stwierdzić ojcostwo lub je wykluczyć.
Pan jako mniemany biologiczy ojciec natomiast nie ma prawa do wszczęcia takiego postępowania. Jest to argumentowane przez ustawodawcę dobrem dziecka, gdzie przyjmuje się, że spokój socjalny dziecka jest ważniejszy niż interes osoby trzeciej, która dąży do stwierdzenia ojcostwa, co może prowadzić do zaburzenia struktur rodzinnych, w których dziecko żyje (nawet jeśli nie nawiązało ono jeszcze żadnych więzi emocjonalnych, jak w przypadku niemowlaka). W tej sprawie nie ma też żadnych wątpliwości pod kątem prawa konstytucyjnego, ponieważ jednostka rodzinna jest w świetle konstytucji ważniejsza niż interesy jednej osoby.
Jedynie matka dziecka lub jej mąż mogą po porodzie wszcząć postępowanie w celu ustalenia pana ojcostwa. Jeśli okaże się, że faktycznie jest pan biologicznym ojcem dziecka, sąd potwierdzi pana ojcostwo w formie postanowienia (Beschluss). Na jego podstawie może pan wtedy ubiegać się o wpisanie pana do metryki urodzenia jako ojciec. Na podstawie tej decyzji przejmuje pan również wszelkie prawa, ale i obowiązki, które związane są z ojcostwem.
Mam dwóch synów z pierwszego małżeństwa. Za zgodą ich matki planuję miesięczny urlop z moimi synami w USA w sierpniu. Od momentu rozwodu płacę miesięcznie alimenty. W związku z tym, że synów w sierpniu nie będzie w domu i będą oni pod moją opieką, chciałbym się dowiedzieć, czy muszę w tym miesiącu płacić alimenty?
– Opieka nad dziećmi w ramach ustalonych okresów kontaktu (tzw. Kontakrecht) sprawowana przez rodzica, który zobowiązany jest do płacenia alimentów, nie zwalnia go od obowiązku alimentacyjnego.
Praktyka sądowa przewiduje wtedy jeden weekend co dwa tygodnie na opiekę nad dziećmi, czyli średnio jeden dzień w tygodniu, aczkolwiek rodzice mogą czasy widzenia ustalić inaczej. Dodatkowo przewidziane są też okresy urlopowe, w których rodzic może spędzić więcej dni z dzieckiem. W sumie sądy przewidują ok. 80 dni w roku pobytu dziecka u drugiego rodzica, co nie powoduje redukcji obowiązku alimentacyjnego. Dopiero jeśli łączna suma dni opieki przekroczy liczbę 80, możliwa jest redukcja alimentów. Sądy przeliczają to w ten sposób, że – w zależności od wieku dziecka – alimenty redukowane są o ok. 10% za każdy dodatkowy dzień pobytu dziecka u ojca w przeciągu jednego tygodnia. Oznacza to, że jeden dzień w tygodniu jeszcze alimentów nie obniża, ale każdy następny powoduje ich redukcję o 10%.
Nie ma przy tym znaczenia, czy te 80 dni w roku pobytu z dziećmi zostaną wykorzystane za jednym razem, czy nie. Z reguły pewna ich część spędzana jest za jednym razem (np. podczas urlopu), natomiast reszta rozłożona na weekendy. Żadnej roli nie grają też koszty takiego urlopu z dziećmi. Sądy biorą więc pod uwagę średnią roczną, a nie ilość dni spędzonych w jednym miesiącu. Dla przykładu, w jednej decyzji sąd uznał redukcję alimentów o 20% w przypadku pobytu dzieci przez 120 dni w roku u ojca. Oznacza to, że fakt spędzenia całego sierpnia z dziećmi na urlopie nie zwalnia pana od płacenia alimentów.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…