Dyżur wrzesień - październik 2019

Żyję z moją partnerką od lat razem pod jednym dachem. Nie chcemy brać ślubu, aczkolwiek chcielibyśmy w jakiś sposób zalegalizować nasz związek. Czy jest taka możliwość?


– Od stycznia tego roku najwyższy trybunał konstytucyjny dozwolił parom różnej płci (heteroseksualnym) zawierać związki partnerskie (eingetragene Partnerschaft). Do tej pory była to forma związku przewidziana tylko dla par homoseksualnych, które nie mogły zawierać związku małżeńskiego. W związku ze zmianą przepisów, które umożliwiają teraz zawieranie związku małżeńskiego parom homoseksualnym, jednocześnie umożliwiono rejestrację związku partnerskiego parom heteroseksualnym. Partnerzy otrzymują automatycznie prawa i przywileje, które wyglądają następująco:
• Każdy może zachować swoje dotychczasowe nazwisko, istnieje jednak możliwość przyjęcia nazwiska partnera lub prowadzenie podwójnego nazwiska,
• Partnerzy zobowiązują się do prowadzenia wspólnego życia oraz wzajemnego zaufania,
• Para może adoptować dzieci,
• Para wspólnie prowadzi i finansuje życie, przez co może otrzymać przywileje prawne i podatkowe, jak rodzinna kwota wolna od podatku (Familienfreibetrag), zwolnienie z pracy w celu pielęgnacji członka rodziny (Pflegefreistellung), renta wdowcza (Witwenpension), prawo do pobytu, jeśli partner nie ma obywatelstwa UE (Aufenthaltsrecht), współubezpieczenie socjalne lub zdrowotne (Mitversicherung), ulgi podatkowe przy nabyciu nieruchomości od członów rodziny itp.
Największą różnicą pomiędzy małżeństwem a związkiem partnerskim jest obowiązek zachowania wierności, który zobowiązuje tylko małżonków i którego konsekwencją może być rozwód z orzeczeniem o winie.
Rozwiązanie związku partnerskiego następuje na podstawie wspólnego wniosku obydwu stron, lub – jeśli takiego porozumienia nie ma – za pomocą decyzji sądowej (w tym celu konieczny jest pozew).

Mam czteroletniego syna i jestem po rozwodzie. Ojciec nie płaci alimentów, mimo że zostały mi przyznane sądowo. Co mogę teraz zrobić?
– Pierwszym krokiem koniecznym w celu uzyskania alimentów jest tytuł prawny. Jest to z reguły ugoda zawarta w ramach rozwodu lub decyzja sądowa, jeśli nie doszło do porozumienia stron. Konieczne jest uprawomocnienie tytułu prawnego. W tym celu należy udać się do sądu o udzielenie potwierdzenia wykonalności (Rechtskrafts - und Vollstreckbarkeitsbestätigung). Mając w rękach taki tytuł prawny wraz z potwierdzeniem wykonalności można rozpocząć postępowanie egzekucyjne (Exekutionsverfahren). Robi to rodzic w imieniu dziecka. W związku z faktem, że dzieci z reguły nie mają własnych dochodów, warto w tym celu złożyć wniosek o zwolnienie z opłat sądowych oraz ewentualnych kosztów tłumacza lub biegłego sądowego (Verfahrenshilfeantrag).
W ramach postępowania egzekucyjnego można dowiedzieć się za pomocą sądu, czy ojciec, który jest winien alimenty, ma pracodawcę i czy można odciągnąć mu zaległą sumę prosto z pensji. Poza tym można też wysłać komornika do jego miejsca zamieszkania i zająć jego mienie.
Jeśli takie postępowanie egzekucyjne będzie bezowocne, ponieważ ojciec nie ma ani dochodów ani dóbr materialnych, to istnieje jeszcze możliwość wnioskowania o zaliczkę alimentacyjną od państwa (Unterhaltsvorschuss). Warunkiem jest, aby dziecko miało stałe miejsce zamieszkania na terenie Austrii, było obywatelem Unii Europejskiej oraz nie mieszkało z dłużnikiem (ojcem) pod jednym dachem. Poza tym konieczny jest prawomocny tytuł prawny oraz ewentualny dowód prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku Skarb Państwa wypłaca dziecku zaliczkę na poczet alimentów, które winny jest ojciec przez maksymalnie pięć miesięcy. O odzyskanie tych pieniędzy troszczy się też Skarb Państwa. Wniosek można złożyć za pomocą urzędu ds. dzieci i rodziny (Amt fuer Jugend und Familie) lub samemu w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka (Bezirksgericht).

Pracuję w biurze i latem temperatury dochodzą u nas nawet do 32 stopni. Czy mam prawo do wolnego na czas upałów?
– Aktualna temperatura latem jest przedmiotem wielu zapytań. Dużo osób zapytuje, czy ma prawo do zwolnienia z obowiązku pracy w upały. Ogólna odpowiedź brzmi: nie. Tylko w branży budowlanej przewidziane są wyjątki. W tym przypadku ustawodawca przewidział w ustawie dotyczącej ochrony pracownika (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) zwolnienie z obowiązku pracy na budowie, jeśli temperatura w cieniu przekroczy 35 stopni przez okres dłuższy niż trzy godziny. W tym przypadku pracownikowi należy się wolne na resztę dnia.
Należy ponadto zauważyć, że na podstawie obowiązujących przepisów pracownik nie ma też prawa do zobowiązania pracodawcy do zainstalowania klimatyzacji.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…