Austria: zmiany od 8 lutego 2021

Przegląd najważniejszych zasad.  Przepisy wjazdowe od 10 lutego 2021. Gdzie można sie testować?

 

 

 

 

Od 26 grudnia 2020 roku w Austrii obowiązywał kolejny lockdown. Po 44 dniach pora na zmiany. W związku jednak z mutacjami koronowirusa, będą to poluzowania, ale także obostrzenia.
Obowiązują one od poniedziałku 8 lutego 2021 roku. Oto ich przegląd.

Dystans społeczny i maski
W miejscach publicznych nadal obowiązuje wymóg zachowania odległości dwóch metrów od wszystkich osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Wszędzie tam, gdzie do tej pory należało nosić zwykłą maskę ochronną, od 8 lutego obowiązuje obowiązek noszenia maski FFP2. Dotyczy to również wszystkich miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach, a także podczas obecnie dozwolonych wydarzeń, takich jak pogrzeby czy demonstracje. Zasada dwóch metrów obowiązuje również w transporcie publicznym - przynajmniej dopóki jest na to wystarczająco dużo miejsca ze względu na liczbę pasażerów.
Tak jak dotychczas, dzieci do szóstego roku życia są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek, natomiast od 14 roku życia należy nosić maskę FFP2. Osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą nosić maski FFP2, mogą stosować inną ochronę ust i nosa. Osoby, dla których nie jest to możliwe również ze względów zdrowotnych, są całkowicie zwolnione z tego obowiązku. Wyjątek musi być jednak zawsze potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Gastronomia i turystyka
Wszystkie punkty gastronomiczne będą nadal zamknięte. W połowie lutego zostanie przeprowadzona ocena i podjęta decyzja o ewentualnym otwarciu w marcu. Odbiór żywności i napojów będzie nadal możliwy w godzinach od 6:00 do 19:00. Nadal nie będzie to obejmować sprzedaży otwartych napojów alkoholowych. Usługi dostawcze będą nadal dozwolone bez ograniczeń czasowych. Oprócz restauracji, nadal zamknięte pozostają bary i wszystkie kluby nocne. Również ruch turystyczny będzie wstrzymany do końca lutego. Sytuacja zostanie ponownie oceniona w połowie lutego, ale otwarcie prawdopodobnie nie nastąpi wcześnij niż pod koniec marca.

Handel
Od poniedziałku będzie znów otwarty cały sektor handlu detalicznego w Austrii. Nowością jest, że teraz mniej osób może przebywać w sklepach w tym samym czasie, obowiązuje bowiem zasada 20 m kw. na klienta. Należy więc liczyć z kolejkami przed wejściem do sklepu. Te same przepisy dotyczą też sklepów spożywczych, które wcześniej musiały zapewnić jedynie 10 metrów kw. na jednego klienta.
Wszystkie sklepy mogą być otwarte maksymalnie od 6.00 do 19.00. Wszędzie obowiązuje noszenie masek FFP2.

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
Salony fryzjerskie znów się otwierają, podobnie jak wszystkie inne związane z usługami pielęgnacyjnymi, takie jak kosmetyczne masażu czy tatuażu. Z ich usług mogą korzystać wyłącznie osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa - nie starszy niż 48 godzin. Ważne są jednak tylko testy PCR i testy antygenowe w punktach testowych, aptekach, laboratoriach i gabinetach lekarskich - testy domowe nie będą uzwględniane. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które już przeszły Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W przeciwieństwie do handlu detalicznego, w tych zakładach obowiązuje 10 m kw. na klienta. Wymagane jest także noszenie masek FFP2.

Spotkania prywatne
W ciągu ostatnich 44 dni wolno było spotkać się tylko z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Od 8 lutego dwa gospodarstwa domowe znów będą mogły się widywać, jednakże nie więcej niż cztery dorosłe osoby będą mogły spotkać się razem, z maksymalnie sześciorgiem nieletnich dzieci.
Przepis ten obowiązuje jednak tylko w ciągu dnia, w godzinach od 6 do 20. W nocy nadal należy przestrzegać ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu. Wyjątkiem są, jak dotychczas: cele zawodowe, zajęcia sportowe i spacery, pomoc innej osobie, zaspokajanie niezbędnych podstawowych potrzeb, zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia.

Szkolnictwo
Uczniowie mogą wrócić do klas, choć nie wszyscy w tym samym czasie. Tylko szkoły podstawowe rozpoczynają w pełni regularną naukę od 8 lutego (Wiedeń i Dolna Austria, pozostałe kraje związkowe od 15 lutego). Dla szkół średnich wprowadzony zostaje system zmianowy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykonanie prostego testu, który będzie przeprowadzany dwa razy w tygodniu. W przypadku odmowy jego wykonania, dziecko może korzystać z nauczania zdalnego. Obowiązek noszenia maski FFP2 dotyczy tylko uczniów  od 14 lat. Dzieci w wieku 6 lat i starsze potrzebują zwykłej maseczki zasłaniającej usta i nos, którą mogą jednak zdjąć w czasie lekcji.
List ministra nauki, Heinza Faßmanna do rodziców w języku polskim znajduje się TUTAJ.
Przedszkola przechodzą na normalny tryb pracy. Oznacza to przede wszystkim, że dla dzieci w ostatnim roku przedszkola uczęszczanie do szkoły jest ponownie obowiązkowe. Uniwersytety pozostaną w systemie kształcenia na odległość.
Nauka w szkołach średnich odbywa się w systemie zmianowym w dwóch grupach (poniedziałek i wtorek oraz środa i czwartek). W piątek uczniowie korzystają z dalnego systemu nauczania.
Są też dobre wiadomości dla szkół jazdy. Od poniedziałku będzie można ponownie korzystać z kursów nauki jazdy i egzaminów ogólnych na prawo jazdy.

Sport
Tylko sporty na świeżym powietrzu są nadal dozwolone, tak jak to było od początku pandemii. Wszystkie sporty kontaktowe (np. piłka nożna) są nadal zabronione – wyjątki istnieją tylko dla zawodowych sportowców. Halowe obiekty sportowe pozostają zamknięte dla sportowców amatorów. Obiekty sportowe na świeżym powietrzu (takie jak trasy biegowe i lodowiska) pozostają otwarte, minimalna odległość musi być zachowana, a na jedną osobę musi przypadać dwadzieścia m kw.Możliwa jest nadal jazda na nartach. Podczas korzystania z wind i w poczekalniach, noszenie maski FFP2 jest obowiązkowe od 14 roku życia; dzieci powyżej 6 roku życia muszą nosić zwykłą maskę ochronnę. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie mają takiego obowiązku. Wyciągi zamknięte lub kryte (gondole, kabiny, kryte wyciągi krzesełkowe) mogą być zajęte tylko w połowie - nie dotyczy to sytuacji, gdy przewożone są wyłącznie osoby z tego samego gospodarstwa domowego.

Ogrody zoologiczne
Ogrody zoologiczne i botaniczne ponownie otwierają swoje podwoje 8 lutego. Obowiązuje w nich nakaz noszenia maski FFP2 - również na zewnątrz - oraz zasady 20 m kw. na jedną osobę. To jest powód, dla którego np. Zoo Schönbrunn wydaje tylko bilety zarezerwowane online z wyprzedzeniem, zawierające ustaloną datę i godzinę wstępu.


Muzea
Muzea, sale sztuki i domy wystawowe otwierają się na nowo. Od poniedziałku otwarte są również biblioteki, punkty biblioteczne i archiwa. Tutaj również obowiązuje zasada 20 m kw. na jedną osobę i nakaz noszenia masek FFP2.

Małżeństwa, pogrzeby i nabożeństwa kościelne
Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego jest nadal możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Ceremonie ślubne są zabronione. Tak jak poprzednio, w pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, przy czym obowiązuje zasada minimalnej odległości oraz wymóg noszenia maski FFP2. Ochronę w postaci maski FFP2 należy również nosić w pomieszczeniach zamkniętych w kościołach i innych wspólnotach religijnych, przy czym należy zachować odległość co najmniej dwóch metrów.

Domy spokojnej starości i domy opieki
W domach spokojnej starości, domach opieki i domach dla osób niepełnosprawnych możliwa jest tylko jedna wizyta na pacjenta w tygodniu. Natomiast małoletnich mieszkańców domów dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców wymagających wsparcia mogą odwiedzać dwie osoby (np. rodzice). Opieka paliatywna i hospicyjna jest wyłączona z ograniczeń dotyczących odwiedzin.
Personel musi poddawać się testom przynajmniej raz w tygodniu i nosić maskę FFP2 przez cały czas.
Nowo przyjęci mieszkańcy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność CoV, to samo dotyczy osób odwiedzających. Te same zasady obowiązują w szpitalach. Istnieją wyjątki od zasad odwiedzin w przypadku towarzyszenia podczas badań w ciąży, podczas i po porodzie oraz w przypadku opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Kary
Kary zostały zaostrzone. Zamiast dotychczasowych 25 lub 50 euro, od poniedziałku mandat za naruszenie wymogu noszenia maski lub zachowania odległości (dwa metry w miejscach publicznych) będzie kosztował 90 euro.

Zmiana przepisów wjazdowych od 10.2.2021
Od 10 lutego 2021 przy wjeździe do Austrii należy okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, który nie może być starszy niż 72 godziny. Przy braku testu należy wykonać go w ciągu 24 godzin po wjeździe.
Dodatkowo po wjeździe nadal nakładana jest 10-dniowa kwarantanna domowa. Istnieje możliwość jej wcześniejszego zakończenia po wykonaniu testu PCR lub antygenowego w piątym dniu kwarantanny i uzyskaniu negatywnego wyniku. W tym przypadku dzień wjazdu jest liczony jako dzień 0.
Nadal istnieje obowiązek dokonania rejestracji elektronicznej (Pre-Travel-Clearance) przed przyjazdem do Austrii.
Z obowiązku obycia kwarantanny zwolnione są osoby podróżujące w celach zawodowych, tzw. „pendlerzy”, opiekunowie osób udających się na niezbędny zabieg medyczny. Osoby te mogą wjechać do Austrii na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego. W momencie wjazdu test nie może być starszy niż 72 godziny (lub 7 dni w przypadku „pendlerów”).
Osoby wjeżdżające w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w kręgu rodzinnym (np. śmierć, pogrzeb członka rodziny) nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. W przypadku kontroli wymagane jest okazanie potwierdzenia okoliczności (np. akt zgonu).
UWAGA: Wjazd związany z zaplanowanymi wydarzeniami, takimi jak ślub, chrzest, urodziny łączy się z odbyciem obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny.
Więcej informacji na temat znowelizowanych przepisów wjazdowych znajduje się na stronie ministerstwa spraw społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów.

Tranzyt przez Austrię
Przejazd autem, pociągiem lub autobusem bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń. Dotyczy to również pasażerów, dla których Austria jest krajem tranzytowym w trakcie podróży samolotem. Od tych osób nie wymaga się rejestracji Pre-Travel-Clearance, testu PCR lub antygenowego, zaświadczenia lekarskiego ani zobowiązania do kwarantanny.

Formularze wymagane przy wjeździe do Austrii
Formularz rejestracyjny Pre-Travel-Clearance (niemiecki, angielski)

Zobowiązanie do odbycia kwarantanny (niemiecki, angielski)

Zaświadczenia lekarskie (niemiecki, angielski)

Przebyte (i potwierdzone przez lekarza) zachorowanie na COVID-19 lub szczepienie na COVID-19 nie zwalniają z ww. przypisów wjazdowych.

Gdzie można się przetestować?

Przegląd najważniejszych punktów na terenie całej Austrii. Testy na antygeny, PCR, przeciwciała: Oprócz testów państwowych istnieje również wiele prywatnych. Od poniedziałku 8 lutego pierwsze apteki oferują także bezpłatne testy na obecność antygenów.

Cała Austria:
Pod tym adresem można zameldować się na szybki, bezpłatny test na terenie całej Austrii. Można też skorzystać z bezpłatnego numeru telefonu 0800/220 330, dostępnego codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.
www.oesterreich-testet.at


Punkty testów na koronawirusa w Wiedniu:
https://coronavirus.wien.gv.at/site/testangebote 

Punkty testów na koronawirusa w Dolnej Austrii:
www.testung.at 

Punkty testów na koronawirusa w Burgenlandzie
https://www.burgenland.at/coronavirus 

Apteki w całej Austrii
Od poniedziałku 8 lutego 2021 pod tym adresem zanleżć można listę aptek oferującychn darmowe testy. Lista ta będzie na bieżąco uzupełniana.
https://www.apothekerkammer.at

Test PCR w filiach Bipa
Test pozyskiwany przez płukanie gardła. Próbki mogą być również dostarczane bezpośrednio do producenta w Wiedniu 1060. Oficjalnie zatwierdzony. Od marca w Wiedniu bezpłatny odbiór i dostawa w filiach Biby: www.bipa.at/content/covid-test-faq.html 

Fastest
Test RT-LAMP ("fast PCR", molekularny test biologiczny, który umożliwia również podróż samolotem za granicę). Zostaje on wykonany ciągu 90 minut na Kärntner Straße 47 w Wiedniu lub w ciągu 5 godzin w innych lokalizacjach w Wiedniu i okolicach.
https://www.fastest.at/ 

Drive in Flughafen Wien
2401 Fischamend
https://www.amztestzentrum.com/ 

PCR-Test w DM
https://www.dm.at/

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…