Odpowiedź z ZUS

Sprawa transferu świadczeń z ZUS dla emerytów i rencistów na rachunki bankowe w Austrii.

Do naszej redakcji zgłasza się wiele osób, którym od początku 2021 roku przy każdorazowym miesięcznym bankowym przelewie świadczeń z ZUS potrącane jest od kilku do kilkunastu euro. Ponieważ te osoby czuły się pokrzywdzone i nie mogły uzyskać odpowiedzi, zwróciliśmy się więc z zapytaniem do ZUS, z czego wynikają te koszty i czy można będzie ich uniknąć.


Andrzej Szybkie, dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przysłał nam następującą odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że niezwłocznie po wypływie pierwszych informacji od klientów Departament Rent Zagranicznych wystąpił do Departamentu Finansów Funduszy, by podjął rozmowy z bankiem prowadzącym rachunki Zakładu zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Nadmieniam, że w celu zapewnienia sprawnej dystrybucji świadczeń do różnych państw na całym świecie, bank prowadzący rachunki Zakładu współpracował w tym zakresie z bankiem JPMorgan Londyn.
Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że niektóre zagraniczne banki po 1.01.2021r. wprowadziły zmiany w swoich taryfach i pobierają opłaty za przelewy przychodzące spoza EU.
Uzyskaliśmy również potwierdzenie, że świadczenia dostarczone zostały na zagraniczne konta świadczeniobiorców w pełnej kwocie, a koszty zostały pobrane przez te banki, odrębnym księgowaniem na rachunku świadczeniobiorcy.
Podstawą pobieranych opłat jest indywidualna umowa osoby fizycznej, zawarta z danym bankiem (bankiem macierzystym, w którym świadczeniobiorca ma otwarty rachunek). Wysokość i rodzaje opłat mogą różnić się pomiędzy bankami, ponieważ kwestie te wynikają z regulaminu prowadzenia rachunków bankowych – obowiązujących w danym banku macierzystym świadczeniobiorcy i z aktualnej taryfy prowizji i opłat wynikającej z indywidualnej umów, jaką świadczeniobiorca zawarł z bankiem, w którym ma otwarty rachunek.
Dostaliśmy także zapewnienie, że Bank prowadzący rachunki Zakładu podjął niezwłocznie prace nad wyborem dodatkowego banku korespondenta (JPM Frankfurt), który dystrybuowałby świadczenia do państw należących do Unii Europejskiej. Działanie to miało na celu zminimalizowanie skutków zjawiska i zagwarantować, że banki zagraniczne przestaną obciążać świadczeniobiorców dodatkowymi kosztami z tytułu przelewów spoza UE.
Z uwagi na konieczność podpisania stosownych umów pomiędzy bankami i dostosowanie aspektów technicznych procesu dystrybucji świadczeń za granicę zmiana banku korespondenta nastąpiła 1 marca 2021 r.
Tak więc pierwsze płatności w EUR zlecone przez ZUS do realizacji w marcu br. zostały już wykonane przy udziale innego banku korespondenta.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…