Jednolite przepisy obowiązują w Austrii od 3 maja 2021

Przepisy obowiązujące na terenie całego kraju. Nowe zasady wjazdu do Austrii.

 

W Wiedniu i Dolnej Austrii z niedzieli 2 maja na poniedziałek 3 maja 2021 roku zakończył się twardy lockdown, tym samym więc obowiązują tu takie same zasady jak w innych krajach związkowych. Wyjątkiem pozostaje Vorarlberg, gdzie restauracje są otwarte już od marca.
Ponownie otwierane są sklepy, a także zakłady usługowe, takie jak fryzjerzy. W Wiedniu zrezygnowano z obowiązku noszenia maski również w ruchliwych miejscach, takich jak Kanał Dunajski czy Karlsplatz. Zezwala się również na ponowne otwarcie obiektów kulturalnych i rozrywkowych, takich jak muzea i ogrody zoologiczne - przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Zezwala się na prowadzenie kursów sportowych dla nieletnich. Do 19 maja nie są przewidziane żadne dodatkowe poluzowania. 


Przepisy obowiązujące na terenie całej Austrii

Życie codzienne rodzina, przyjaciele - w nocy
Od godziny 20.00 do 6.00 rano nie można opuszczać swoich "prywatnych pomieszczeń mieszkalnych". Nadal obowiązuje pięć wyjątków: wychodzenie z domu jest dozwolone w celach zawodowych, w celu zaspokojenia niezbędnych, podstawowych potrzeb życia codziennego, w celu opieki i pielęgnacji osób potrzebujących pomocy, w przypadku zagrożenia lub w celu rekreacji fizycznej i psychicznej.
W przypadku zatrzymania przez policję, nie musi się przedstawiać dowodów na to, dlaczego jest się poza domem w nocy, ale wyjaśnienia powinny być wiarygodne.
Do niezbędnych potrzeb podstawowych zalicza się wiele rzeczy: zakupy, wizyty w aptekach czy u lekarzy, wyjścia do banku czy urzędów, ale także wyjazd do drugiego domu i kontakt z partnerem życiowym nie mieszkającym we wspólnym gospodarstwie domowym, a także wyjście do kościoła czy wizyta na cmentarzu. Dozwolona jest również opieka nad zwierzętami.
Można odwiedzać dzieci, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Zalicza się do nich opiekę i pielęgnację.
Za "rekreację fizyczną i umysłową" uważa się np. spacery, jogging lub wyprowadzanie psa. Według Ministerstwa Spraw Społecznych wszystko, co służy rekreacji w ciągu dnia, może również służyć rekreacji w nocy.
Nie ma zakazu spożywania alkoholu, ale "spotkania kilku osób spożywających alkohol" po godzinie 20.00 może skutkować postawieniem zarzutów. O tym, czy dane zachowanie jest niedopuszczalne, decyduje władza wykonawcza w poszczególnych przypadkach.
Wizyty w domach innych osób są zabronione w godzinach od 20.00 do 6.00.

Życie codzienne, rodzina, przyjaciele - w ciągu dnia
Opuszczanie mieszkania jest dozwolone o każdej porze dnia (między 6.00 a 20.00).
Prywatne zgromadzenia w miejscach publicznych są ograniczone do maksymalnie czterech osób z dwóch gospodarstw domowych oraz sześciorga nieletnich dzieci. Dotyczy to prawie wszystkich spotkań społecznych, ale nie działań zawodowych. Istnieją również wyjątki dotyczące pogrzebów i sportów drużynowych.Osoby, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, muszą zachować dwumetrową odległość wszędzie, także na zewnątrz. Nawet osoby wyleczone i zaszczepione muszą zachować minimalną odległość.
Istnieją pewne wyjątki od reguły dotyczące odległości: Na przykład osoby, które mieszkają razem tylko "tymczasowo" mogą również odstąpić od wymogu zachowania 2-metrowej odległości: na przykład pary mogą nadal trzymać się za ręce. To samo dotyczy bliskich krewnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych i ich towarzyszy oraz w przypadku obrzędów religijnych.
W domach prywatnych dozwolone są wizyty w ciągu dnia. Nie ma górnej granicy.


Przepisy dotyczące masek
Tylko maski FFP2 są nadal uważane za ważną ochronę ustno-nosową. Nie muszą ich nosić dzieci poniżej szóstego roku życia oraz osoby zwolnione z tego obowiązku z powodów zdrowotnych.
Ochrona ustno-nosowa musi być noszona w miejscach publicznych, w zamkniętych pomieszczeniach, ponadto w publicznych środkach transportu (również kolejkach linowych, samolotach, autokarach, statkach wycieczkowych), jak również na stacjach, w sektorze zdrowia, w aptekach oraz w innych punktach usługowych.
Ponadto maski są obowiązkowe podczas zakupów we wszystkich sklepach, na targowiskach, w centrach handlowych, w bibliotekach i muzeach.
W miejscu pracy należy nosić maskę FFP2, jeśli nie można zachować minimalnej odległości lub jeśli nie ma innych środków ochronnych.
Ochrona ust i nosa jest również obowiązkowa podczas demonstracji, jeżeli nie można zachować odległości 2 metrów.

Transport 
W transporcie publicznym, oprócz wymogu dotyczącego maski, nadal obowiązuje minimalna odległość - o ile jest to możliwe. Podczas podróży pociągiem dozwolone jest zdejmowanie maski na krótko w celu spożycia posiłku.
Jazda samochodem jest dozwolona. Osoby nie mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym nie są również zobowiązane do noszenia maski w pojeździe. Jednak w każdym rzędzie siedzeń nadal mogą siedzieć tylko dwie osoby, w tym kierowca. Tak więc, w przypadku normalnego samochodu osobowego, dozwolone są cztery osoby. Nie ma ograniczeń dla rodziny mieszkającej pod jednym dachem, ani dla transportu dzieci w wieku przedszkolnym czy transportu osób niepełnosprawnych.
Osoby poddane kwarantannie nie mogą w żadnym wypadku prowadzić samochodu, ponieważ nie wolno im również opuszczać własnego domu.

Imprezy, wydarzenia, kultura
Imprezy są zabronione. Wyjątkiem są wydarzenia sportowe najwyższej rangi, demonstracje, spotkania partii politycznych lub spotkania w celach zawodowych, których nie można przełożyć. Dozwolone są również szkolenia zawodowe i dokształcanie, jak również próby i występy artystyczne bez udziału publiczności. Można odwiedzić muzea, biblioteki, ogrody zoologiczne i targi na świeżym powietrzu.
Dozwolone są imprezy w prywatnych domach. Jednakże to ostatnie mogą mieć miejsce tylko w rzeczywistym pomieszczeniu mieszkalnym, a nie na przykłąd w piwnicy czy garażu.
Ceremonie ślubne są zabronione, ale małżeństwa mogą być zawierane w urzędzie stanu cywilnego i w kościele. Pogrzeby są dozwolone. W tym przypadku obowiązuje górna granica 50 osób.
Z zakazu imprez wyłączone są również uroczystości religijne. W kościołach, meczetach i innych iobiektach religijnych wspólnoty religijne ustalają własne zasady; w pomieszczeniach zamkniętych obowiązują zasady dotyczące masek i odległości.

Przedszkola, szkoły, uniwersytety
Szkoły są znowu otwarte. W dniu 17 maja wszyscy uczniowie w Austrii wracają do regularnych zajęć. Do tego czasu jednak w szkołach średnich, gimnazjach i wszystkich szkołach zawodowych będzie obowiązywała nauka zmianowa. Zwolnione z niej są szkoły podstawowe i klasy maturalne.
Trzy razy w tygodniu w szkołach będą przeprowadzane testy, uczniowie niższych klas muszą nosić ochronę na usta i nos nawet w klasie, uczniowie wyższych klas muszą nosić maskę FFP2.
Testy zawodowe dla nauczycieli są przeprowadzane w szkole.
W wiedeńskich szkołach cała klasa będzie kierowana na nauczanie zdalne, gdy tylko dwóch uczniów w klasie przejdzie test pozytywny. To samo dotyczy grup przedszkolnych.
Nie są przewidziane również żadne imprezy szkolne, ale lekcje na świeżym powietrzu i wycieczki do parku za rogiem powinny być nadal możliwe. Śpiew i sport są dozwolone tylko na zewnątrz. Osoby z zewnątrz (np. kluby) nie mogą orgaizować zajęć w szkole.
Uniwersytety nadal będą pracować zdalnie. Kursy mogą być prowadzone na miejscu, jeśli jest to absolutnie konieczne, np. ćwiczenia praktyczne w stomatologii lub szkolenia artystyczne. W miarę możliwości egzaminy powinny odbywać się również w formie zdalnej. W bibliotekach można jedynie wypożyczać książki, ale nie można korzystac z czytelni.

Handel i usługi
Handel będzie znów otwarty w całym kraju (z wyjątkiem dodatkowych regulacji regionalnych). Dostęp do sklepów będzie jednak ograniczony. Każdy klient musi mieć do dyspozycji 20 metrów kwadratowych. Obowiązkowa jest maska FFP2, a sklepy będą zamykane o 19:00.
Wszystkie zakłady usługowe (w tym fryzjerskie i kosmetyczne) będą otwarte. W przypadku usług związanych z branżą beauty, należy przynieść test antygenowy (nie starszy niż 48 godzin). Fizjoterapeuci, masażyści i psychoterapeuci mogą również nadal przyjmować pacjentów.

Gastronomia i hotelarstwo
Wszystkie usługi gastronomiczne są zamknięte dla obsługi klienta. Odbiór żywności i napojów jest dozwolony w godzinach od 6.00 do 20.00. Usługi dostawcze pozostają dozwolone bez ograniczeń czasowych. Stołówki, restauracje hotelowe (dla gości hotelowych) i food trucki pozostają otwarte.
Wszystkie hotele i obiekty noclegowe są zamknięte dla celów turystycznych. Wyjątkiem są osoby podróżujące służbowo. Czynne są internaty, akademiki dla praktykantów i domy studenckie.

Sport
Wszystkie rekreacyjne sporty kontaktowe są zabronione dla dorosłych, w tym piłka nożna. Indywidualne i rekreacyjne sporty na świeżym powietrzu są nadal dozwolone, pod warunkiem, że nie dochodzi do kontaktu fizycznego i zachowana jest minimalna odległość, np. tenis lub siatkówka plażowa.
Obiekty sportowe - w tym sale gimnastyczne lub baseny - są zamknięte dla sportowców amatorów, z wyjątkiem obiektów sportowych na wolnym powietrzu, gdzie na jedną osobę przypada co najmniej 20 m2 powierzchni (np. golf, łyżwiarstwo, tenis).
Sytuacja jest inna w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia: tutaj możliwe są również treningi klubowe na świeżym powietrzu, jeśli grupa nie przekracza dziesięciorga dzieci plus dwóch trenerów. Dozwolone są tylko ćwiczenia bez kontaktu fizycznego, ale minimalny dystans może być na krótki czas przekroczony.
Z kolei zawodowi sportowcy i ich trenerzy mogą wchodzić na wszystkie obiekty sportowe i uprawiać swoją dyscyplinę lub brać udział w międzynarodowych zawodach - bez udziału widzów.

Obowiązek wykonania testu przed opuszczeniem regionu
Aby móc opuścić niektóre gminy i regiony w Austrii, należy wykonać test. Listę obszarów, dla których obowiązuje ta wytyczna można znaleźć tutaj: https://www.oeamtc.at/news/corona-ausreisetestpflicht-aus-regionen-und-gemeinden-in-oesterreich-43159282 

Wjazd do Austrii:
Nadal obowiązuje rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 15.1.2021.
Zgodnie z nim którym każda osoba wybierająca się do Austrii zobowiązana jest do elektronicznej rejestracji swojego przyjazdu w systemie Pre-Travel-Clearance (PTC) jeszcze przed podróżą. Przepisy te dotyczą także obywateli Austrii.
Formularz rejestracyjny w języku niemieckim i angielskim jest do pobrania na stronie www.oesterreich.gv.at Potwierdzenie rejestracji z systemu PTC należy mieć przy sobie w formie elektronicznej lub papierowej i okazać podczas kontroli.

Wyjątkami nieobligującymi do rejestracji są nieprzewidziane, niemożliwe do odroczenia sytuacje rodzinne, pasażerowie tranzytowi oraz inne przypadki indywidualne. Zarejestrowane dane zostaną usunięte po 28 dniach licząc od dnia wjazdu do Austrii.

Test na koronawirusa i obowiązek kwarantanny
Przekraczając granicę należy posiadać test wykonany metodą PCR (nie starszy niż 72 godziny) lub test antygenowy (nie starszy niż 48 godzin) z negatywnym wynikiem. Test powinien zostać ponownie powtórzony w ciągu 24 godzin (wyjątki nieobjętne powtórnym wykonaniem testu znajdują się poniżej).
Obecnie dla wszystkich, którzy chcą wjechać do Austrii z obszarów ryzyka, obowiązuje 10- dniowa kwarantanna. Do obszarów ryzyka zaliczają się prawie wszystkie europejskie kraje z wyłączeniem Islandii oraz Watykanu. Po 5 dniach kwarantanny można dobrowolnie poddać się odpłatnie testowi wykonanemu metodą PCR lub testowi antygenowemu. W celu przeprowadzenia testu można opuścić miejsce, w którym przebywa się na kwarantannie.

Podróże służbowe
Podczas wjazdu do Austrii w celach służbowych (wjazd nieregularny) także nie jest konieczne odbycie kwarantanny. Warunkiem koniecznym jest posiadanie na granicy zaświadczenia lekarskiego o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa wykonanego metodą PCR (nie starszy niż 72 godziny) lub antygenową (nie starszy niż 48 godzin). Poza tym należy zarejestrować się w aplikacji („Pre-Travel-Clearance”). Służbowy charakter wyjazdu należy odpowiednio udowodnić.
Osoby regularnie przekraczające granicę (Pendlerverkehr)
Osoby regularnie przekraczające granicę (Pendlervekehr), które przynajmniej raz w miesiącu przekraczają granicę w celach służbowych, rodzinnych, szkolnych, uczelnianych lub aby odwiedzić swoją partnerkę / swojego partnera muszą posiadać test wykonany metodą PCR lub test antygenowy o negatywnym wyniku, który nie jest starszy niż 7 dni. Osoby regularnie przekraczające granicę (Pendlerverkehr) nie są objęte obowiązkiem kwarantanny.
Osoby regularnie przekraczające granicę spoza Unii Europejskiej lub krajów nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla obywateli krajów podwyższonego ryzyka (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) na granicy muszą okazać test wykonany metodą PCR lub test antygenowy, który nie jest starszy niż 72 godziny. W innych przypadkach test nie może być starszy niż 7 dni.

Także osoby regularnie przekraczające granicę muszą zarejestrować się w elektronicznej aplikacji „Pre-Travel-Clearance”. Rejestracja musi być odnawiana co 28 dni.

Nowe zasady wjazdu do Austrii od 19 maja
W przyszłości podstawą do wyznaczania środków bezpieczeństwa dla poszczególnych krajów będzie mapa zaprezentowana na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. 
Przedstawione są na niej trzy kolory. Dla poszczególnych kolorów obowiązują następujące wytyczne:
Zielony: wjazd wolny
Czerwony: wjazd jedynie dla osób, które wykonały test, zaszczepiły się lub są ozdrowieńcami
Ciemnoczerwony: wjazd jedynie dla osób, które wykonały test, zaszczepiły się lub są ozdrowieńcami oraz obowiązkowa kwarantanna.
To oznacza, że wjazd z krajów, dla których wskaźnik zachorowań z ostatnich 14 dni spadnie poniżej 500 (lub 250 w przypadku 7-dniowego wskaźnika) oraz nie są obszarem występowania nowej mutacji wirusa, jest możliwy bez odbywania kwarantanny. Przy czym przepisy dla osób regularnie przekraczających granicę (tzw. Pendlerverkehr) opisane powyżej nadal obowiązują. Szczegóły dot. nowych przepisów są jeszcze przygotowywane. Będziemy je aktualizować.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…