Jubileusz Piłsudczyków

W Kaplicy Cesarskiej pałacu Schönbrunn 5 listopada 2022 r. odbyły się uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania wiedeńskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP.

W Kaplicy Cesarskiej pałacu Schönbrunn odbyły się uroczystości powstania wiedeńskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP. Pierwszy zagraniczny oddział powstał w roku 2017. Idea założenia oddziału w Wiedniu powstała w 2014 roku podczas uroczystości związanych z ponownym odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu na frontonie Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Ambasady Polskiej w Austrii - Chargé d'affaires min. Alicja Guszkowska, Attache Obrony płk Krzysztof Makarewicz, konsul p. Grażyna Karubin, Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP TPJP - Prezes gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa, Wiceprezes gen. dyw. zw. Jarosław Szymon Bierecki, Sekretarz płk Zw. Zbigniew Borkowski, delegacja Gminy Spytkowice - Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Radny Gminy Spytkowice Mariusz Kozioł, prezesi Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP z delegacjami, nauczycielki Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Austrii, harcerze z ZHP w Austrii oraz Polonia i Polacy mieszkający w Austrii.
Po przywitaniu wszystkich gości, delegacji oraz pocztów sztandarowych, została wręczona stuła związkowa kapelanowi Oddziału Dunaj plk. Zw. ks. Wojciechowi Kuczy. Tradycyjnie stułe poświęcił Naczelny Kapelan Związku gen. dyw. Zw. ks. inf. dr Edmund Skalski, któremu towarzyszyli Prezes Zarządu Krajowego gen. Zw. Stanisław W. Śliwa oraz Prezes Oddziału Dunaj w Wiedniu płk Zw. Mariusz Michalski.
Mszy św. koncelebrowanej powstaniu Oddziału dunaj w Wiedniu przewodniczył Naczelny Kapelan Związku.
W oficjalnym przemówieniu Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy płk Krzysztof Makarewicz wspomniał o pięcioletniej historii Oddziału Dunaj, Wójt Gminy Spytkowice, Mariusz Krystian, podkreślił historyczny i patriotyczny aspekt działalności Związku Piłsudczyków RP oraz opowiedział o współpracy z Oddziałem Dunaj w Wiedniu. Prezes Zarządu Krajowego podziękował całemu Odziałowi za pięć lat wzorowej pracy na rzecz Związku Piłsudczyków, dbanie o groby polskich żołnierzy, pomniki oraz udział w uroczystościach patriotycznych, a szczególnie za szerzenie idei Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego oraz za dbanie o dobre imię jego żołnierzy legionowych.
Podczas oficjalnej części jubileuszu odbyła się ceremonia wręczenia awansów członkom Oddziału Dunaj w Wiedniu, zaś gen. Zw. Stanisław W. Śliwa odznaczył gości honorowych Medalami Bitwy Warszawskiej i Złotymi Krzyżami Honorwymi ZP RP TPJP.
Prezes Oddziału Dunaj w Wiedniu płk Zw. Mariusz A. Michalski w podziękowaniu za pięcioletnią współpracę wręczył wyróżnionym osobom Medal Pamiątkowy - Związek Piłsudczyków RP TPJP.
Pięknym akcentem jubileuszu był koncert pieśni legionowych i patriotycznych założonej przez gen. bryg. Zw. Leszka Kalinowskiego Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Piłsudczyków RP pod batutą kpt. Zw. Piotra Gierulskiego.

Po uroczystościach w Kaplicy Pałacowej Schönbrunn delegacje Ambasady RP oraz Okręgów i Oddziałów udały się do Kościoła Pałacowego Hetzendorf pw. Świętej Trójcy, w której kapelan Oddziału płk Zw. ks. Wojciech Kucza opowiedział historię powstania kościoła i pałacu.
Gen. Zw. Stanisław W. Śliwa, gen. dyw. Zw. Ks. Edmund Skalski, płk. Zw. ks. Wojciech Kucza i Wójt Gminy Spytkowice p. Mariusz Krystian złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą ostatniego cesarza Austrii bł. Karola I, która została ufundowana przez Oddział Dunaj w Wiedniu w podziękowaniu za ułaskawienie i uwolnienie 116 polskich oficerów legionowych, wcześniej skazanych na karę śmierci przez sąd wojskowy po "kryzysie przysięgowym".
Jubileusz 5-rocznicy powstania Oddziału Dunaj w Wiedniu zakończył się koncertem organowym p. Anny Łakomy

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…