Kalendarz Legionów Polskich na Rok Pański 2018

Kalendarz na rok 2018, wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, służy upamiętnieniu wydarzeń z lat 1914–1918, z podkreśleniem krakowsko-wiedeńskich akcentów.

 

W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. W uznaniu jego zasług dla Polski został wybrany przez polskich parlamentarzystów patronem roku 2017. Rok 2018 jest z kolei rokiem jubileuszowym, z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd właśnie, w nawiązaniu do tych rocznicowych obchodów, narodziła się idea wydania Kalendarza Legionów Polskich na Rok Pański 2018.

Kalendarz nasz jest publikacją okolicznościową, wydaną na okazję Marszu Niepodległości, który po raz pierwszy, 11 listopada 2017 roku, organizowany jest w Wiedniu. Trasa Wiedeńskiego Marszu Niepodległości wiedzie spod kamienicy przy Neutorgasse 9 w 1. dzielnicy, gdzie od listopada 1914 do lipca 1915 roku mieścił się ewakuowany z Krakowa Naczelny Komitet Narodowy (NKN), organizacja zajmująca się m.in. formowaniem ochotniczych legionowych kompanii z zamieszkałych w Wiedniu Polaków. Marsz kończy się w 3. dzielnicy Wiednia wspólnym zwiedzeniem wystawy w Muzeum Historii Wojskowości, poświęconej I wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich akcentów. Nieopodal Muzeum Historii Wojskowości znajdował się dworzec kolejowy Ostbahnhof – Dworzec Wschodni. Właśnie na tym dworcu, 18 grudnia 1914 roku, pojawił się Józef Piłsudski, komendant I Brygady Legionów, który przyjechał do Wiednia na rozmowy polityczne z NKN. Jako bohater narodowy był on entuzjastycznie witany przez kilkutysięczny tłum Polaków.
Wiedeński Marsz Niepodległości nawiązuje także do wymarszu kilku ochotniczych kompanii żołnierzy – sformowanych z mieszkających w Wiedniu Polaków, którzy dołączyli do Legionów Polskich walczących na frontach I wojny światowej.
Starania o odzyskanie przez Polskę niepodległości w latach 1914–1915 w dużej mierze opierały się na działaniach podejmowanych na terenie ówczesnej monarchii austro-węgierskiej. Stąd też Wiedeń jest tym miastem, w którym szczególnie powinno się kultywować pamięć o wydarzeniu, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. To za zgodą władz Austro-Węgier na terenie zaboru austriackiego, w odróżnieniu od zaboru niemieckiego czy rosyjskiego, powstawały legalne organizacje społeczno-wychowawcze o charakterze paramilitarnym, jak chociażby Towarzystwo Strzelec czy Drużyny Strzeleckie. Na bazie członków tych organizacji Józef Piłsudski utworzył I Kompanię Kadrową, zalążek Legionów Polskich. To w Krakowie, za zgodą wiedeńskich władz, polskie środowiska polityczne utworzyły Naczelny Komitet Narodowy, organizację sprawującą polityczną i wojskową opiekę nad Polskimi Legionami. Kolejni prezesi NKN, Juliusz Leo, Leopold Jaworski, Leon Biliński, byli polskimi politykami, członkami Koła Polskiego, polskiego ugrupowania poselskiego wchodzącego w skład parlamentu austriackiego.
Przygotowany przez nas kalendarz wzorowany jest na „Kalendarzu Legionów Polskich na Rok Pański 1915”, który ukazał się ponad 100 lat temu, na przełomie lat 1914/1915, właśnie w Wiedniu. Oprócz właściwego kalendarza na rok 1915 zamieszczone w nim zostały teksty polityczne i literackie. Celem tej publikacji, wydanej przez „Wiedeński Kurier Polski”, była popularyzacja idei Legionów Polskich i zachęcenie Polaków mieszkających w stolicy Austro-Węgier do patriotycznego, zbrojnego zrywu o wolność ojczyzny. Autorzy tego historycznego kalendarza rezultatu owych starań nie mogli jeszcze przewidzieć, towarzyszyła im jedynie nadzieja na odzyskanie niepodległości.
Współczesny kalendarz na rok 2018, wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, służy upamiętnieniu wydarzeń z lat 1914–1918, z podkreśleniem krakowsko-wiedeńskich akcentów. W dziale „Z kartek Kalendarza Legionów Polskich na Rok Pański 1915” publikujemy zatem teksty i zdjęcia, które ukazały się w dawnym kalendarzu, opatrując je komentarzem. Nasz aktualny kalendarz na rok 2018 uzupełniliśmy o ważne daty z historii Legionów Polskich. Droga do niepodległości powinna być znana wszystkim Polakom, a trud i poświęcenie poprzednich pokoleń nie mogą ulec zapomnieniu. Ten właśnie cel przyświeca publikacji Kalendarza Legionów 2018 roku.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…