MEN: są programy nauczania i internetowy podręcznik nauczania polskiego

fot. PAP/Wojciech Pacewicz
Wspomaganie nauczania języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków za granicą odbywa się w szczególności poprzez kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu - przypomina MEN.

W rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek przypomniała, że wspierane jest także organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, organizowanie kolonii i innych oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Dębek podała też, że myślą o standaryzacji nauczania opracowano nowoczesne narzędzia edukacyjne, w latach 2008-2012 realizowany był projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich za granicą".

- W efekcie powstała podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą oraz przykładowe programy nauczania. Powstała podstawa – kompatybilna z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – zawiera wytyczne do tworzenia lokalnych – odrębnych dla danego kraju i środowiska – programów nauczania języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski, a także opracowywania własnych materiałów dydaktycznych - wyjaśniła rzeczniczka.

- Stworzono przykładowe programy nauczania będące uzupełnieniem podstawy programowej. Programy opracowano w formie scenariuszy lekcji w zakresie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce dla wszystkich etapów kształcenia. Stanowią one gotowy materiał do pracy z uczniem lub inspirację dla nauczycieli do przygotowania własnego programu nauczania. Powstał także internetowy podręcznik "Włącz Polskę", zawierający materiały edukacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć z języka polskiego, historii i geografii - powiedziała.

Dębek podkreśliła, że korzystanie z materiałów edukacyjnych jest nieodpłatne i otwarte. W jej ocenie, stosowanie powyższych materiałów jest upowszechniane wśród nauczycieli uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz organizacje pozarządowe.

W ramach środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na Współpracę z Polonią i Polakami za granicą organizowany jest przez MEN (wcześniej MSZ) konkurs na organizację w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferta szkoleń jest tworzona na podstawie badania potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez nauczycieli.

Danuta Starzyńska, Polska Agencja Prasowa

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…