Dyżur lipiec - sierpień 2022

Chciałbym kupić już istniejące przedsiębiorstwo, ale nie chcę przejmować wszystkich powiązanych z nim zadłużeń i zobowiązań. Czy jest to prawnie możliwe?


– Paragraf 38 UGB (Kodeks Prawa Przedsiębiorczego) reguluje prawne konsekwencje nabycia już istniejącego przedsiębiorstwa. Nabywca przejmuje generalnie wszystkie nieosobiste zobowiązania oraz stosunki prawne sprzedającego w momencie przeniesienia przedsiębiorstwa, chyba że zostało to przez strony wykluczone.
Takie wykluczenie odpowiedzialności wobec osób trzecich, czyli partnerów zawartych już umów, jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało wpisane do rejestru handlowego w momencie przeniesienia spółki (ma się na to około miesiąca czasu), przekazane osobom trzecim do wiadomości w sposób zwyczajowy, lub gdy zostały one bezpośrednio poinformowane. Jeśli te wymagania są spełnione, nie ponosi się odpowiedzialności prawnej na podstawie paragrafu 38 UGB. Nie oznacza to jednak, że ogólne zasady prawa cywilnego w tym przypadku już nie obowiązują.
Odpowiedzialność prawna może zostać również oparta o paragraf 1409 ABGB (Kodeks Prawa Cywilnego). Prowadzi to do odpowiedzialności prawnej wobec wierzycieli, w sytuacji przejęcia już istniejącego przedsiębiorstwa, w przypadku zobowiązań, o których kupujący wiedział lub powinien był wiedzieć w momencie przeniesienia przedsiębiorstwa. Tutaj jednak istnieje ograniczenie co do kwoty. Wypełnienie zobowiązań wobec wierzycieli nie jest konieczne, jeśli kupiec spłacił już tyle długów, ile wynosi wartość przejętego majątku.

Podjąłem się renowacji domku letniskowego, ale w połowie podjętych prac zleceniodawczyni oznajmiła, że jednak nie będą one konieczne, ponieważ jej mąż sobie tego jednak nie życzy. Oczywiście nie chce ona też zapłacić umówionej ceny. Czy mogę się ubiegać o całość kwoty?
– Tak, jak najbardziej, może Pan się ubiegać w tym przypadku o całe wynagrodzenie. W prawie umów o dzieło istnieje tzw. teoria sfer. Regulują ją paragraf 1168 ABGB. W przypadku jeśli dzieło nie zostanie w pełni wykonane, czyli np. właśnie wtedy, kiedy prace zostały przerwane, zawsze trzeba zadać sobie pytanie, z jakiej przyczyny do tego doszło. Wyżej wymieniony paragraf stanowi, że wykonawca ma prawo do uzgodnionego wynagrodzenia, jeżeli był gotów wykonać pracę i nie mógł tego zrobić ze względu na okoliczności leżące po stronie zamawiającego. W tym przypadku wina leży zdecydowanie po stronie zleceniodawcy. Jedyne, o czym należy pamiętać, to fakt, że wszystko, co Pan zaoszczędził w tej sytuacji (np. koszty materiałów), może zostać odliczone od Pańskiego wynagrodzenia. To samo tyczy się sytuacji, w których celowo zaniechał Pan podjęcia się innych możliwych prac w tym czasie, oczywiście jeśli takowe były możliwe.

Czy mogę dziedziczyć po moim zmarłym mężu, jeśli przed śmiercią wniósł pozew o rozwód? Zmarł on, jak sprawa nadal była w toku. W jego testamencie widnieję jednak jako wyznaczony spadkobierca.
– W Pani przypadku będzie miał zastosowanie paragraf 725 ust. 2 ABGB (Kodeksu Prawa Cywilnego). Reguluje on utratę pozycji spadkobiercy właśnie w takich przypadkach. Oznacza to, w razie wątpliwości, czyli jeśli nie ma jasnych wytycznych ze strony zmarłego stanowiących, że część testamentu odnosząca się do Pani ulega unieważnieniu, jeśli zostało już wszczęte postępowanie rozwodowe. Prościej mówiąc, nie może Pani na mocy testamentu dziedziczyć po zmarłym mężu.
Jedyne, co pozostaje, to kwestia zachowku, czyli części spadku, która przysługuje małżonkowi oraz jego dzieciom obowiązkowo, nawet jeśli istnieją inne rozporządzenia zmarłego. Mimo że nie może Pani dziedziczyć na mocy testamentu, istnieje prawdopodobieństwo, że pozostaje Pani osobą, która dziedziczy na mocy prawa. Paragraf 746 ust. 2 ABGB wyklucza ustawowe prawo do dziedziczenia podczas trwania procesu rozwodowego, jeśli tylko w ramach postępowania istnieje już umowa o podziale majątku i oszczędności na wypadek prawnej decyzji o rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli Państwo nie podjęli w tej kwestii żadnych kroków, pozostaje Pani osobą uprawnioną do ustawowego dziedziczenia. Jeśli testament zawierał również inne rozporządzenia odnośnie majątku, mają one pierwszeństwo, a Pani może powołać się jedynie na swoje prawo do zachowku, czyli absolutnego minimum, które przysługuje małżonkom. Jeśli spadkobiercami są również dzieci, to przysługuje Pani 1/6 majątku, który pozostał po wypełnieniu testamentowych rozporządzeń męża.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…