Transfer zasiłku z Polski za granicę

Warto wiedzieć, że nie tylko zasiłek uzyskany za granicą można transferować do Polski, ale również ten otrzymany w Polsce można transferować do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

 

Zasady są praktycznie takie same, jak w przypadku transferu zasiłku np. z Austrii do Polski.
W pierwszej kolejności zainteresowany musi uzyskać w Polsce prawo do zasiłku po pracy. Po utracie pracy na terytorium Polski powinien zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, że aby otrzymać decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku musi spełnić m.in. wymóg 365 dni ubezpieczenia. Kiedy decyzja zostanie już wydana, bezrobotny musi odczekać cztery tygodnie, podczas których pozostaje do dyspozycji powiatowego urzędu pracy. Po tym czasie zgłasza chęć transferu zasiłku we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy – dla Małopolski jest to WUP w Krakowie.
Chęć transferu zasiłku
zgłasza w formie wniosku, który może wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce. Jeżeli decyzja o transferze będzie pozytywna, to w terminie do siedmiu dni od jej wydania bezrobotny otrzyma dokument U2, który jest potwierdzeniem możliwości transferowania zasiłku z Polski do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii na okres trzech miesięcy. Dokument U2 będzie wydany w języku polskim, ale z racji tego, że jest to dokument europejski, nie należy go tłumaczyć na język kraju, w którym będzie przedkładany.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że bezrobotny może złożyć w WUP wniosek o transfer zasiłku wcześniej niż przed upływem czterech tygodni, w trakcie których pozostaje do dyspozycji powiatowego urzędu pracy. Jeżeli solidnie uargumentuje powody, dla których zależy mu na szybszym transferze zasiłku za granicę, istnieje szansa, że WUP przychyli się do jego prośby.
Nie później niż do 7 dni
od dnia otrzymania dokumentu U2 bezrobotny powinien zarejestrować się w instytucji właściwej ds. bezrobocia w kraju, w którym będzie przebywał. Tam przedkłada również dokument U2. Po spełnieniu wszystkich formalności w tejże instytucji powiatowy urząd pracy będzie mógł co miesiąc przelewać świadczenia bezrobotnego na polskie konto. Przed upływem okresu trzech miesięcy, czyli przed końcem transferu zasiłku, bezrobotny może wystąpić z prośbą o przedłużenie transferu o kolejne trzy miesiące, wysyłając wniosek do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Jeżeli wniosek będzie opierał się na solidnej argumentacji, transfer zostanie przedłużony. Z kolei w sytuacji, w której bezrobotny będzie chciał wrócić do Polski, może on kontynuować pobieranie zasiłku w naszym kraju.


Oprac: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Polonika nr 162, wrzesień/październik 2017

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…