Austria: powrót do szkół

W piątek 24 kwietnia 2020 minister edukacji, Heinz Faßmann, przedstawił plan stopniowego otwierania szkół.

 

LIST MINISTRA EDUKACJI HEINZA FAßMANNA W JĘZYKU POLSKIM

 

 


Jak już wcześniej informowano, zajęcia dla maturzystów i uczniów klas maturalnych szkół zawodowych i gimnazjów zawodowych rozpoczną się 4 maja. Dotyczy to 100 tysięcy uczennic i uczniów w całej Austrii.
Uczniowie w wieku od 6 do 14 lat - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, nowych gimnazjów i szkół specjalnych pojawią się w szkołach 18 maja – to 700 tysięcy dzieci i młodzieży.
Dla wszystkich pozostałych uczniów lekcje rozpoczynają się 3 czerwca – dotyczy to 300 tysięcy osób.

Uczniowie zostną podzieleni na dwie grupy. Grupa A będzie przebywała w szkole od poniedziałku do środy, grupa B w czwartek i piątek. W następnym tygodniu będzie odwrotna kolejność. Dni w domu to "dni odrabiania zadań". W razie potrzeby, w tych dniach możliwa jest również opieka w szkole.


Plan lekcji w dużej mierze pozostaje bez zmian. Nie odbędą się jednak popołudniowe lekcje, podobnie jak lekcje muzyki i gimnastyki. - Tempo nauczanie zostanie zmniejszone - podkreślił Faßmann.
Podstawą klasyfikacji jest przede wszystkim świadectwo semestralne, ale uwzględnione zostaną również wyniki osiągnięte przez uczniów przed zamknięciem szkół i rezultaty uzyskane w kształceniu na odległość . Nie będzie już w tym semestrze klasówek i sprawdzianów. Jeśli uczniowie chcą się poprawić, możliwe są egzaminy ustne.


Nie ma w tym roku powtarzania klas w szkole podstawowej, chyba że na prośbę rodziców. W pozostałych typach szkół możliwa jest promocja do następnej klasy z jedną oceną niedostateczną, w przypadku kilku takich ocen decyzję podejmie grono pedagogiczne.
Usprawiedliwiona będzie nieobecność uczniów z wcześniejszymi chorobami lub tych, których bliscy należą do grona osób szczególnie zagrożonych. To samo dotyczy nauczycieli, którzy muszą przedstawić odpowiednie poświadczenia.


Wszyscy uczniowie muszą nosić maseczki ochronne w drodze do szkoły i w drodze powrotnej ze szkoły. W szkole ma być wdrożony cały szereg rozwiązań w zakresie higieny. Ministerstwo podsumowało je bardzo szczegółowo w osobnym podręczniku „ Hygenehandbuch”. Ten „Podręcznik higieny” reguluje m.in. minimalny dystans w klasach, ale także zachowanie podczas przerw. Instrukcja określa również, kiedy i gdzie mają być noszone maseczki. Na pewno muszą je nosić podczas przerw uczniowie powyżej 10 lat. Nie ma natomiast takiego obowiązku w czasie lekcji, ani dla uczniów, ani nauczycieli.

W czasie konferencji prasowej minister odniósł się do licznych zapytań o kwestię przedszkoli. Każdy land podejmuje w tej sprawie własne decyzje, ministerstwo wydało tylko pewne zalecenia, do których na pewno zastosuje się Wiedeń: do 30 kwietnia wszyscy pracujący rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci do przedszkola. Następny krok zostanie poczyniony od 4 maja: przedszkola będą przyjmowały również: dzieci w ostatnim roku przedszkolnym, dzieci w przedostatnim roku przedszkolnym z koniecznością kształcenia językowego oraz dzieci, które są jedynakami. Co więcej, oferta dotyczy wszystkich rodzin, które borykają się w tym czasie z dużymi trudnościami, jak również samotnych rodziców.

Minister podkreślił, że uruchamianie poszczegółnych rodzajów szkół w dwutygodniowych odstępach ma służyć kontroli, na ile sprawdzają się przyjęte założenia. W razie pogorszenia się sytuacji, rząd będzie mógł natychmiast zmienić swoje decyzje.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…