II tura wyborów prezydenckich 2020

niedziela, 12 lipca 2020, godz. 7.00 – 21.00.

 

UWAGA: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na II turę.

Nowi wyborcy mogą się rejestrować do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zgłoszeń można dokonywać:

- poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl 
- telefonicznie, nr tel.: (00431) / (01) 870 15 - 656, -139, -138
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien
- ustnie: w siedzibie Konsulatu, Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
- faksem, nr faksu: (0043 1) / (01) – 870 15 415

Na terenie okręgu konsularnego zostało utworzonych pięć obwodów głosowania w Wiedniu:

Obwód głosowania nr 1: Sala Parafialna przy Kościele pod wezwaniem Św. Łukasza, Anton-Steinböck-Gasse 6, 1110 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
Obwód głosowania nr 10: Ambasada RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42C, 1130 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
Obwód głosowania nr 11: Ambasada RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42C, 1130 Wien, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
Obwód głosowania nr 67: Sala Parafialna Emaus przy Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża, Strohgasse 24, 1030 Wien z możliwością głosowania osobistego;
Obwód głosowania nr 115: Sala Parafialna przy Kościele pod wezwaniem Krwi Chrystusa, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien z możliwością głosowania osobistego.

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 29 cerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Nazwisko
- Imię (imiona)
- Imię ojca
- Datę urodzenia
- Numer ewidencyjny PESEL
- Miejsce pobytu wyborcy za granicą
- Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
- Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
- Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
- Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Wszelkie szczegółowe pytania należy kierować do Ambasady Polskiej w Wiedniu:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu
adres: Auhofstrasse 19 B, 1130 Wiedeń
telefony:
(Zapytania telefoniczne przyjmowane są we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 14:30-16:00)
w sprawach paszportowych: +43 1 87015 115 lub +43 1 87015 108
w sprawach obywatelstwa polskiego: +43 1 87015 108
w sprawach prawnych: +43 1 87015 139 lub +43 1 87015 114
pomocy konsularnej: +43 1 87015 139
w sprawach z zakresu stanu cywilnego: +43 1 87015 114 lub +43 1 87015 139
faks: +43 1 870 15 415
przyjęcia interesantów: poniedziałek 12:00-17:00, wtorek–piątek 08:30-13:30

 

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…