IV Bieg o Puchar Króla Jana III Sobieskiego

na slider

Kahlenberg, niedziela 7 września 2014 r., godz.11.00

 

Zapraszamy do udziału w Biegu o Puchar Króla Jana III Sobieskiego! Nie są to zwykłe zawody, jest to bieg z „historią w tle” – w 331. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Przewidziane są dwie trasy przełajowe:
– trasa nr 1 o długości ok. 1 km
– trasa nr 2 o długości ok. 3 km
Trasy wiodą szlakiem turystycznym przez las. Obydwa biegi rozpoczynają się o godz.11.00. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się w trakcie uroczystości dożynkowych. Dla każdego uczestnika przewidziane są pamiątkowe medale, a dla zwycięzców puchary.

 

 

 

REGULAMIN III BIEGU O PUCHAR KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 

ORGANIZATOR: Miesięcznik Polonii Austriackiej „Polonika", Rennweg 9/1, 1030 Wiedeń, tel./faks: 01/ 292 34 81, tel.kom. 0664/100 82 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:
• Promocja obchodów 331. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
• Integracja środowiska polonijnego z mieszkańcami Austrii poprzez imprezę sportową
• Propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu
• Promocja regionu Wienerwald

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
7.09.2014 r. (niedziela) godz. 11.00. Wzgórze Kahlenberg, 1190 Wiedeń.
- Przewidziane są dwa biegi (dwie trasy przełajowe do wyboru):
1. Bieg główny (trasa o wyższym stopniu trudności). Dystans: ok. 3 km. Start: Höhenstrasse - przy przystanku autobusowym Krapfenwaldgasse (autobus 38A). Trasa: czerwonym szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu - przez most nad Höhenstrasse - w lewo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
2. Bieg dodatkowy (trasa o niewielkim stopniu trudności). Dystans: ok.1 km. Start: Parking przy Höhenstrasse/Villenstrasse. Trasa: szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse - przy moście nad Höhenstrasse w prawo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
- Obydwa biegi zostaną przeprowadzone szlakami turystycznymi (w większości podłoże asfaltowe). Szerokość tras: ok. 2-3 m
- Limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego wynosi 40 min., a biegu dodatkowego 20 min.
- Trasy będą oznaczone.
- Pomiar czasu – dla zwycięzców biegu głównego i dodatkowego.
- Uroczyste wręczenie pucharów i medali podczas dożynek 7.09. 2014 r. na tarasie widokowym na Kahlenbergu.

OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy zawodnik wypełnia i dostarcza do Organizatora zawodów podpisany przez
siebie Formularz Zgłoszeniowy. Wypełnienie i dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Kategorie wiekowe uczestników Biegu:
- Dzieci: dziewczynki i chłopcy od 10 do 12 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Młodzież: dziewczyny i chłopcy od 13 do 16 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Dorośli: kobiety i mężczyźni od 16 lat (biorący udział w biegu na 1 km lub na 3 km)
- Zawodnicy powyżej 16 roku życia podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną
odpowiedzialność ( wypełnienie Oświadczenie Zawodnika).
- Zawodnicy poniżej 16 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o pozwoleniu na ich udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem (Zgoda rodzica dziecka niepełnoletniego). Dzieci poniżej 10 roku życia nie uczestniczą w zawodach.
- Przydzielenie i odbiór numeru startowego następuje 7.09.2014 r. przed zawodami w Punkcie Informacyjnym.
Punkt Informacyjny czynny w dniu zawodów, 7.09.2014 r. od godz. 9.00 do 11.00 znajdować się będzie na tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu). Nieodebranie numeru startowego w dniu zawodów do godz.10.30 traktowane jest jako rezygnacja z zawodów. Przydzielone numery startowe powinny znajdować się na klatce piersiowej zawodnika. Po odebraniu numeru stratowego zawodnik we własnym zakresie udaje się na miejsce startu.

ZGŁOSZENIA:
- U Organizatora do wyczerpania limitu startujących. Łączny limit zawodników na obydwa biegi wynosi 100 osób. Zgłoszenia do udziału w Biegu przyjmowane są do 5.09.2014 r. przez Internet (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia zawodnika) lub osobiście:
3 Bez., Rennweg 9, codziennie od 15.00 do 21.00.

NAGRODY:
- Każdy zawodnik, który w regulaminowym czasie ukończy Bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
- Zwycięzcy (1 miejsce w poszczególnych kategoriach) Biegu Głównego i Dodatkowego otrzymają puchary. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Biegu oraz do jego przestrzegania. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w kompleksie leśnym Wienerwald.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
- Bieg Główny ze względu na dystans i podbiegi zalecany jest dla zawodników z przygotowaniem kondycyjnym.
- Na starcie zawodnicy ustawiają się zgodnie z przydzielonymi numerami startowymi.
- Organizator zapewnia wodę na trasie biegu i na mecie.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, ze względów bezpieczeństwa, Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a nawet odwołać zawody.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Zawodnicy wyrażają zgodę dla Organizatora Biegu i podmiotów z nim powiązanych na przetwarzanie ich danych osobowych oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dla potrzeb zawodów.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury
osobistej oraz zasad fair-play podczas trwania zawodów. Do wręczenia pucharów, medali i zrobienia pamiątkowych zdjęć, zawodnicy powinni mieć na sobie numery startowe. Wykluczone jest propagowanie przez zawodników w trakcie imprezy idei pozasportowych, nie związanych z charakterem Biegu.
- Organizator nie odpowiada za zaginione w czasie trwania zawodów rzeczy osobiste zawodników.
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora ani osób współpracujących z nim podczas zawodów.
- W przypadku niestosowania się zawodnika do regulaminu może być on wykluczony z zawodów, względnie zdyskwalifikowany.
- Wszystkie spory związane z zawodami rozstrzyga Organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące.
- Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…