Obywatelski Parlament Seniorów

1 października 2015 w Sali Posiedzeń Sejmu RP w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).


Środowiska senioralne reprezentowali delegaci zgłoszeni przez Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) oraz Gminne Rady Seniorów z całej Polski. W obradach wzięło udział ponad 500 uczestników. Inicjatorami spotkania byli m.in. Ogólnopolskie Porozumienie UTW, Zarząd Główny PZERiI oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. W gronie uczestników obrad był jedyny przedstawiciel UTW działających poza granicami Polski – pan Grzegorz Donocik z Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.

Zaproszenie wystosowane do UTW w Austrii było dużym wyróżnieniem dla polonijnego środowiska senioralnego w Wiedniu i wyrazem uznania dla jego aktywnej działalności. Udział przedstawiciela UTW w Austrii w inauguracyjnym posiedzeniu OPS został m.in. zaznaczony złożeniem pisemnej propozycji objęcia przez Polskę polityką senioralną również środowiska polonijnego emerytów i rencistów, co zostało odzwierciedlone w deklaracji końcowej. Grzegorz Donocik postulował także, aby UTW za granicą były wspierane przez władze polskie odpowiedzialne za współpracę z Polonią i aby akcja „Powroty do kraju” skierowana była również do środowisk senioralnych poza granicami kraju.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…