Polonijni kandydaci

Na listach wszystkich niemal partii biorących udział w wyborach komunalnych w Wiedniu znajdują się osoby polskiego pochodzenia.

 

11 października 2020 roku możecie także wybrać w Wiedniu tych, którzy będą reprezentować naszą polską społeczność w Austrii! Przedstawiamy Wam kilka najaktywniejszych polskojęzycznych kandydatek i kandydatów, którzy chcą przedstawić się Polonii w Austrii, chcą reprezentować także interesy polonijnej społeczności – dlatego też zabiegają o Wasze głosy dla wspólnego dobra i Wiednia i mieszkających tutaj Polek, Polaków i osób polskiego pochodzenia.
Przedstawiamy Wam: Kasię Greco (ÖVP), Jana Ledóchowskiego (ÖVP), Ewę Samel (SPÖ), Annę Stepniewski (SPÖ) oraz Filipa Worotynskiego (SPÖ). Poprosiliśmy ich o odpowiedź na pytanie: czym dla nich jest polityka i jakie stawiają przed sobą cele.

Kasia Greco, Neue Volkspartei (ÖVP)
Dr Kasia Greco kandyduje do Rady Miasta Wiednia i do wiedeńskiego Landtagu z ramienia ÖVP, zajmując wysokie 8. miejsce. Na liście w 18. dzielnicy Währing startuje na 1. pozycji.
Kasia Greco urodziła się w Austrii, jej rodzice pochodzą z Polski. Jest zamężna, jest mamą dwóch synów, ekonomistką, właścicielką firmy doradczej, w której zajmuje się doradztwem i konsultingiem prowadzonym w sześciu językach. Jest autorką książek Moms UCan oraz Unstuck. Pełni funkcję wiceprezydenta Wiedeńskiej Izby Gospodarczej. Zaangażowana jest w projekt WKO „Frau in der Wirtschaft“.
– Dla mnie polityka jest służbą dla mieszkańców naszego pięknego miasta Wiednia. Rodziny są mi szczególnie bliskie; edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, a także dialog międzypokoleniowy znajdują się w centrum mojej uwagi. A my, rodziny o polskich korzeniach, znamy znaczenie słowa „Matka Polka”. Wiem, że tę koncepcję można realizować również tutaj, w Wiedniu. Aktywna demokracja w połączeniu z jej podstawowymi wartościami chrześcijańskimi to podstawa mojej pracy.

Jan Ledóchowski, Neue Volkspartei (ÖVP) 
Jan Ledóchowski jest kandydatem do Rady Miasta Wiednia z ramienia ÖVP na miejscu 33.
Ma 38 lat, urodził się w Wiedniu, z wykształcenia jest prawnikiem. Żonaty, ma czworo dzieci. Zawodowo zaangażowany w prawne regulowanie kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Od 2018 roku jest przewodniczącym Platformy Chrześcijańskiej Demokracji (Plattform Christdemokratie), która opowiada się za wartościami chrześcijańskimi w polityce. – Każdy obywatel Austrii zameldowany w Wiedniu może głosować na mnie, wpisując „Ledochowski” lub „33” po prawej stronie w polu głosy preferencyjne (Vorzugsstimmen), bez względu na to, w jakiej dzielnicy mieszka. W sumie potrzebuję około 850 głosów preferencyjnych i jeśli poprawię mój wynik tylko nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym, będę także głosem Polonii w Radzie Miasta Wiednia. Austria opiera się na wartościach chrześcijańskich, ale państwo nie może samemu sobie narzucić tych wartości. Do tego potrzebne jest zaangażowanie nas, chrześcijan.

Ewa Samel (SPÖ) 
Dr Ewa Samel kandyduje do Rady Miasta z miejsca 34. na liście SPÖ oraz do rady dzielnicy 11. Simmering na miejscu 2.
Z wykształcenia jest prawniczką, ma 34 lata. Fascynują ją joga, sztuka i literatura. Od ponad 10 lat pracuje jako wolontariusz na szczeblu dzielnicowym i ogólnokrajowym. Od 2015 roku jest radną dzielnicy Simmering, a od marca 2020 roku przewodniczącą klubu SPÖ Simmering.
– Dla mnie polityka oznacza tworzenie struktur, które umożliwiają nam wspólne życie w pokoju i solidarności po to, by nie reagować na zmiany ze strachem, ale by działać kreatywnie i odważnie. Ważne jest dla mnie, aby znieść dyskryminację kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach. Nadszedł czas, aby kobiety i mężczyźni byli w równym stopniu reprezentowani w społeczeństwie, tak aby mogli wnieść swoje doświadczenia i realia życiowe do procesów decyzyjnych; aby kobiety były jednakowo wynagradzane za jednakowe kwalifikacje i wydajność; aby zwalczać ryzyko ubóstwa wśród kobiet; aby odciążyć kobiety w ich ciągłej trosce o dzieci i osoby starsze. Startuję w wyborach w Wiedniu i w okręgu wyborczym Simmering, ponieważ tylko silna socjaldemokracja może zagwarantować, że Wiedeń nie tylko pozostanie miastem o najlepszej jakości życia w tych trudnych czasach, ale także czynsze staną się bardziej przystępne wraz z rozbudową mieszkań socjalnych. Że wszystkie dzieci będą wspierane przez bezpłatne szkoły całodzienne i że gwarancja praktyk zawodowych da młodym ludziom jeszcze lepsze perspektywy.

Anna Stepniewski, (SPÖ) 
Anna Stepniewski kandyduje do rady dzielnicy 20. Brigittenau na pozycji 34. Urodziła się w Wiedniu, ma 36 lat.
– Wychowałam się dwujęzycznie. Jako tłumacz i nauczyciel polskiego i niemieckiego wiem, jak ważne są szkolnictwo, nauka i kultura – aby wszyscy, dzieci i dorośli, mieli dostęp do wiedzy, a dzięki temu wiele możliwości w życiu. Kandyduję jako radna w 20. dzielnicy z ramienia SPÖ Brigittenau, bo socjaldemokratyczna partia jako jedyna stara się, żeby wszystkim mieszkańcom powodziło się możliwie najlepiej. Chcę przyczynić się i do utrzymania tego, co w Wiedniu mamy, i do stałego polepszenia naszego życia w tym pięknym mieście, które ponownie zajęło 1. miejsce pod względem jakości życia.

Filip Worotynski, SPÖ 
Filip Worotynski kandyduje do rady dzielnicy 20. Brigittenau na miejscu 21.
Urodził się w Wiedniu, ma 26 lat, jego rodzice pochodzą z Krakowa. Po uzyskaniu licencjatu kontynuuje studia magisterskie na kierunku przedsiębiorczość (Entrenreneurship). Od 4 lat jest radnym (Bezirksrat) w 20. dzielnicy Wiednia. Jego wielką pasją są wyprawy górskie i wspinaczka.
– Zacząłem swoją pracę polityczną dla partii SPÖ wiele lat temu. Ważne było dla mnie to, aby mieć możliwość wyrażenia swojego zdania i działania na rzecz ludzi. W czasie mojej pracy w SPÖ poznałem wiele osób, które działają na rzecz społeczności wiedeńskiej i austriackiej. Naszym celem jest podwyższenie wynagrodzeń, niższe ceny wynajmu mieszkań i opieka zdrowotna bez długiego czasu oczekiwania, żeby w przyszłości żyło się w Wiedniu lepiej i spokojniej.

Adam Taubowski, Polonika nr 280, wrzesień/październik 2020

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…