Medale Niepodległości oraz uroczysty koncert: Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Gloria Artis

19 września 2019 r., Sala Barokowa Starego Ratusza w Wiedniu

W czwartek 19 września 2019 r. w Sali Barokowej Starego Ratusza odbył się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Gloria Artis. Poprzedziła go uroczystość wręczenia okolicznościowych Medali Niepodległości dla organizacji polonijnych w Austrii.

W dowód uznania za wysiłek włożony w 2018 r. w upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, uhonorowani zostali przedstawiciele 13 organizacji.
Stowarzyszenie Artystyczne „Gloria Artis” było organizatorem koncertu - Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Gloria Artis. W części artystycznej wieczoru wystąpili młodzi, ale profesjonalni już artyści – uczniowie Jadwigi Padjas, prezes Stowarzyszenia „Gloria Artis” i właścicielki renomowanej, wiedeńskiej szkoły pianistycznej Klavierschule Padjas. Organizatorem uroczystości wręczenia Medali Niepodległości było Pismo Polonii Austriackiej „Polonika”.
W uroczystości udział wzięli Bartłomiej Rosik, konsul generalny Amabasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wiedniu, prof. Arkadiusza Radwana, dyrektor Polskiej Akademii Nauk – Stacji Naukowej w Wiedniu, dr Henryk Czubek, kierownik Zespołu ds. UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu oraz pani Danuta Nemling, nestorka Polonii austriackiej.
Uroczysty wieczór rozpoczął prof. Arkadiusz Radwan, który w swoim przemówieniu przypomniał wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości Polski. Podkreślił, że tak jak wtedy potrzebna była jedność Polaków, tak i dzisiaj jest ona konieczna, również jedność rodaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą.
Nagrodzone organizacje polonijne przedstawił Sławomir Iwanowski, redaktor naczelny pisma „Polonika”.
Okolicznościowe Medale Niepodległości wręczył konsul Bartłomiej Rosik.

Drugą część wieczoru, koncert poprowadziła Jadwiga Padjas i Ajcham Hammur ze szkoły pianistycznej Klavierschule Padjas.

W 2018 roku, roku jubileuszowym stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, instytucje polskie w Austrii zorganizowały wiele ważnych uroczystości.
W Austrii żyje ponadstutysięczna społeczność polonijna i organizacje polonijne w Austrii włączyły się również w te obchody.
W tym szczególnym 2018 roku narodziła się idea, aby organizacje polonijne utworzyły wspólny program obchodów. Powołany został Polonijny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, który stworzył całoroczny program polonijnych obchodów w 2018 r.
Oto 13 organizacji polonijnych, których przedstawicielki i przedstawiciele zostali uhonorowani za wysiłek włożony w upamiętnienie tej rocznicy. Wyróżnione organizacje przedstawiamy w kolejności chronologicznej, tak jak zostały zrealizowane poszczególne uroczystości w 2018 roku.

Galeria Sztuki Meduna
Galeria Sztuki Meduna w marcu 2018 r. zorganizowała w Kulturraum Favoriten wystawę: „ Kobiety w obrazach, 100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce i Austrii“.
W kwietniu 2018 r., w Festsaal der Donaucitykirche miała miejsce wystawa „Droga do światła“.
Kolejna wystawa „Polska historia i tradycja w sztuce ludowej Władysława Trzpiota“ - z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski, tym razem w Festsaal der Pfarre Neumargareten, odbyła się w listopadzie 2018 r.
Medal odebrała Krystyna Meduna, właścicielka Galerii Sztuki Meduna.

Polsko-Austriackie Towarzystwo Kultury TAKT
W kwietniu 2018 roku w Palais Ferstel odbył się Polski Bal Wiosny, którego organizatorem było Polsko-Austriackie Towarzystwo Kultury TAKT.
W 2018 roku odbył się on pod hasłem: „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.
Należy nadmienić, że był to już 16. Polski Bal Wiosny, ale w Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości szczególny, z programem nawiązującym do tych obchodów.
Medal odebrała Maria Buczak, prezes Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kultury TAKT.

Oddział Związku Piłsudczyków RP Dunaj w Wiedniu
Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
„100 lat niepodległości. Tak żyć, jak żyłem, warto było – działalność Józefa Piłsudskiego“. To temat konkursu zrealizowanego na przełomie kwietnia i maja 2018 r.
Organizatorem tego konkursu był Związek Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu we współpracy ze Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.
Nie była to jedyna inicjatywa tych instytucji. Następny konkurs był skierowany do dzieci w wieku od 5 do 11 lat i odbył się pod hasłem: „100 lat niepodległości – konkurs plastyczny na wykonanie komiksu przedstawiającego wybrany epizod z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Medal odebrała Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Mariusz Michalski, pułkownik Związku Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu.
Należy wspomnieć, że Oddział Związku Piłsudczyków RP Dunaj w Wiedniu, w 2018 r. w Schloßkirche Hetzendorf dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich legionistów. Było to jedyne w 2018 roku w Austrii materialne upamiętnienie związane z Jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

XYZ Stowarzyszenie Wspierania Kulturowej i Językowej Różnorodności
„Iwona, księżniczka Burgunda” to tytuł dramatu Witolda Gombrowicza, jednego z najwybitniejszych polskich powieściopisarzy, nowelisty i dramaturga. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, spektakl teratralny na podstawie tego dramatu wystawiła w maju 2018 r. w Off Theater Wien, organizacja polonijna XYZ Stowarzyszenie Wspierania Kulturowej i Językowej Różnorodności. Reżyserką tego spektaklu była Magdalena Marszałkowska, która jest również prezesem tego Stowarzyszenia. I to ona odebrała medal w imieniu Stowarzyszenia XYZ.

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii
W czerwcu 2018 roku odbył się w Linzu X Zlot oraz Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii. Ich program zrealizowany był pod hasłem: Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem tych wydarzeń była Wspólnota Polaków w Górnej Austrii. Należy dodać, że nie była to jedyna inicjatywa Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w listopadzie 2018 r. w Izbie Gospodarczej w Górnej Austrii zorganizowany został także koncert Chóru Kameralnego „Fermata” z Kielc.
Medal odebrał prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, Julian Gaborkek.

Polskie Radio w Górnej Austrii
Polonia w Górnej Austrii, upamiętniając 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, wykazała się szczególną aktywnością. Polskie Radio w Górnej Austrii było współorganizatorem wymienionego wcześniej koncertu. Polskie Radio w Górnej Austrii, dokładnie 11 listopada 2018 roku w samo południe nadało specjalną audycję poświęconą 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Również w listopadzie 2018 r., w Linzu, Polskie Radio w Górnej Austrii przy współpracy Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii było także organizatorem I Festiwalu Piosenki Polonijnej dla Dzieci i Młodzieży w Austrii - dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Medal odebrała redaktor prowadzącą Polskie Radio w Górnej Austrii, Anna Gaborek.

Stowarzyszenie Artystyczne „Gloria Artis“
We wrześniu 2018 roku w sali barokowej Starego Ratusza, odbył się szczególny koncert, zatytułowany "Młodzi pianiści Polsce w 100-lecie odzyskania niepodległości". Jego organizatorem było Stowarzyszenie Artystyczne "Gloria Artis."
Również we wrześniu 2018 roku, Stowarzyszenie Artystyczne "Gloria Artis" zorganizowało kolejny Koncert Galowy upamiętniający odzyskanie niepodległości Polski, tym razem w wiedeńskim Klaviergalerie.
Medal odebrała Jadwiga Padjas, prezes Stowarzyszenia Artystycznego "Gloria Artis".

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”
Pani Jadwiga Padjas oprócz tego, że jest prezesem Stowarzyszenia Artystycznego "Gloria Artis", jest także członkiem zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. A Forum Polonii w czerwcu 2018 roku było organizatorem dwudniowej Konferencji Forum Młodej Polonii, która odbyła się pod hasłem: Jesteśmy przyszłością „Młoda Polonia – w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.
Konferencja ta miała miejwsce w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, przy współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Pani Jadwiga Padjas przyjęła medal w imieniu Forum Polonii.

Chór Polonii Wiedeńskiej „Gaudete”
Chór Polonii Wiedeńskiej „Gaudete” – któż nie zna tego chóru! W listopadzie 2018 r. mieliśmy ogromną przyjemność podziwiania ich kolejnych występów.
W przededniu Narodowego Święta Niepodległości Polski odbyły się dwa koncerty patriotyczne. Należy dodać, że razem z Chórem Polonii Wiedeńskiej „Gaudete” wystąpił też chór dziecięcy - Małe Gaudete, który od kilku lat prowadzi pani Joanna Kucharko. Koncerty miały miejsce w Kościele Polskim przy ulicy Rennweg.
Z okazjii 100. rocznicy odzyskania nieodległości przez Polskę chór nagrał także okolicznościową płytę CD z pieśniami patriotycznymi.
Za to artystyczne upamiętnienie Jubileuszu 100 – lecia dziękujemy Chórowi Polonii Wiedeńskiej „Gaudete” i jego dyrygentowi, Wiesławowo Lipińskiemu. Medale okolicznościowe odebrali Joanna Kucharko i Wiesław Lipiński.

Wiedeńskie Stowarzyszenie „Passion Artists”
„Halka” Stanisława Moniuszki – to opera znana wszystkim Polakom.
Z okazji 100-lecia odrodzenia Państwa Polskiego tę narodową operę w listopadzie 2018 r., w sali widowiskowej ratusza 3. Dzielnicy Wiednia, wystawiła polonijna organizacja - Wiedeńskie Stowarzyszenie „Passion Artists”.
W imieniu Stowarzyszenia „Passion Artists” medal przyjęła pani Krystyna Szklarczyk.

Orkiestra Kameralna „Camerata Polonia”
Przy obchodach tak ważnej rocznicy nie zabrakło oczywiście Orkiestry Kameralnej „Camerata Polonia”.
Uroczysty koncert orkiestry CAMERATA POLONIA z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Ratuszu III Dzielnicy Wiednia.
O przyjęcie podziękowania za organizację tak wspaniałego przedsięwzięcia poprosiliśmy założyciela i dyrygenta Orkiestry Kameralnej „Camerata Polonia”, Marka Kudlickiego.

Pismo Polonii Austriackiej „Polonika”
11 listopada 2018 roku, w Narodowe Święto Niepodległości Polski, pismo „Polonika” zorganizowało Wiedeński Marsz Niepodległości. Ulicami centrum Wiednia przemaszerowało radośnie kilkaset osób z biało – czerwonymi flagami.
Przed rozpoczęciem Marszu, w Instytucie Polskim w Wiedniu, punktualnie o godz. 12.00, miało miejsce wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnoświatowej akcji – Niepodległa do Hymnu. Również w listopadzie, tym razem w Polskiej Akademii Nauk – Stacji Naukowej w Wiedniu, we współpracy z tą instytucją, pod hasłem „Wspólnie dla Niepodległej”, pismo Polonika zorganizowała uroczystość Strażnik Pamięci Historycznej Polska–Austria 2018, podczas której wręczone zostały wyróżnienia osobom zasłużonym w upamiętnianiu polskiej historii w Austrii.

Program Polonijnego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii był odpowiedzią na postulat prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty.

Fot. Kasia Winski




Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…