Dyżur marzec 2013

Jestem pracownikiem zatrudnionym w firmie i chciałbym zrobić roczne rozliczenie podatkowe. Czy jest to możliwe i czy mogę coś odzyskać z urzędu skarbowego?

– Każdy pracownik płaci podatek od zarobku (Lohnsteuer). Ten podatek jest tak naliczany i odprowadzany przez pracodawcę, jakby pracownik zarabiał tę samą sumę przez cały rok. Jeśli więc zarobek ulegnie w ciągu danego roku zmianie (np. w dół), to należy mu się zwrot części podatku płaconego w miesiącach o większym zarobku.

Nawet jeśli pensja była w ciągu roku stabilna, to należy zauważyć, że są pewne wydatki, które zmniejszają obciążenie podatkowe, jak np. fakt, że jest się osobą samotną i ma się na wychowaniu dzieci (tzw. Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag) lub fakt, że ma się na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko (tzw. Mehrkindzuschlag) lub ryczałt za dojazd do miejsca pracy, jeśli znajduje się ono poza miejscem zamieszkania (tzw. Pendlerpauschale) lub składki na prywatne ubezpieczenie chorych (tzw. private Krankenversicherung) lub wydatki specjane, np. na remont lub przebudowę domu czy mieszkania, względnie wydatki związane z chorobą (rachunki za wizytę u lekarza, za badania itp.), wyjątkowe wydatki np. związane z upośledzeniem umysłowym lub fizycznym.

Jest wiele możliwości zgłoszenia różnych wydatków, które powodują częściowy zwrot przez urząd skarbowy. Warto w tym celu skontaktować się z księgowym, doradcą podatkowym lub udać się do Centrum Informacyjnego urzędu skarbowego, gdzie są urzędnicy, którzy pomagają w wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Wniosek można złożyć nie tylko za ostatni rok, ale i za minione pięć lat. Wniosek powinno się złożyć w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania (meldunek).

Jeśli po złożeniu wniosku do urzędu skarbowego okaże się, że należałaby się dopłata podatku, to jest możliwość wycofania tego wniosku, przez co do zwrotu nie dochodzi. Ważne jest, aby wniosek wycofać w terminie odwołania się od decyzji urzędu skarbowego.

Jesteśmy z mężem w trakcie rozwodu polubownego i mamy dwoje niepełnoletnich dzieci. Podobno od 1.02.2013 r. zmieniło się prawo dotyczące przyznania praw rodzicielskich oraz praw do kontaktu z dziećmi po rozwodzie rodziców. Co konkretnie się zmieniło?
– Tak, to fakt, od 1.02.2013 roku weszła w życie nowela prawa dotyczącego dzieci (tzw. Kindschaftsrechtsaenderungsgesesetz). Najważniejszy punkt, który uległ zmianie, dotyczy władzy rodzicielska (tzw. Obsorge). Od 1 lutego tego roku w przypadku rozwodu rodziców władza rodzicielska nie jest przyznawana automatycznie tylko matce, ale obojgu rodzicom. Jeśli jeden z rodziców nalega na przyznaniu mu wyłącznej władzy rodzicielskiej przy wykluczeniu drugiej strony, to musi przed sądem udowodnić, że sprawowanie władzy rodzicielskiej przez obydwie strony łączyłoby się z dużymi utrudnieniami dla dziecka lub nawet z grożącym mu niebezpieczeństwem. W takiej sytuacji sąd decyduje o przyznaniu bądź odebraniu władzy rodzicielskiej danej stronie.

Nowa jest też możliwość tymczasowego przyznania władzy rodzicielskiej matce lub ojcu. Sąd może tymczasowo przyznać władzę rodzicielską jednemu z rodziców, jeśli nie byli oni w stanie sami dojść do porozumienia w tej kwestii. W tym przypadku do momentu ostateczej decyzji sądowej władza rodzicielska może tymczasowo zostać przyznana jednemu z rodziców. Ostateczna decyzja sądowa zastępuje to tymczasowe rozporządzenie.

W postępowaniu o uznanie ojcostwa doszła teraz możliwość uznania ojcostwa przez spadkobierców ojca (jeśli on w międzyczasie zmarł).

W prawie adopcyjnym obniżono granice wiekowe osób chcących adoptować dziecko na 25 lat. Ponadto różnica wiekowa między dzieckiem adoptowanym oraz nowymi rodzicami zmieniona została na maksymalnie 16 lat.

Miałem wypadek samochodowy. Sprawca wypadku jest Austriakiem i ponosi pełną winę za spowodowanie tego wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie i w jakiej wysokości?
– Odszkodowanie za straty poniesione w związku z wypadkiem samochodowym płacone jest przez firmę, w której sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Minimalna suma, na którą samochód musi być ubezpieczony, wynosi aktualnie 5,8 miliona euro za uszczerbki na zdrowiu i 1,2 miliona euro za straty materialne. Jeśli poniesione szkody przekroczą te sumy, to resztę musi zapłacić sprawca z własnej kieszeni.

Poszkodowany ma możliwość uzyskania zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z danym wypadkiem. Do tego zalicza się przede wszystkim: wartość zniszczonego samochodu, koszty odholowania samochodu, koszty wymeldowania i przemeldowania samochodu, koszty winiety, i jeśli samochód nadaje się jeszcze do naprawy, to koszty jego naprawy. Ponadto należy się odszkodowanie za zniszczone ubranie lub inne przedmioty, które zostały w ramch wypadku uszkodzone (np. telefon komórkowy, laptop itp.). W przypadku uszkodzenia ciała należy się odszkodowanie za ból i cierpienie (tzw. Schmerzengeld), które w zależności od ich intensywności oraz długości może mieć różną wysokość. Z reguły trwanie oraz intensywność tego bólu bólów określa biegły medyczny. Pondato należy się zwrot za koszty leczenia, jeśli nie zostały one pokryte przez kasę chorych, stracony zarobek z powodu niezdolności do pracy lub renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, związanego z niezdolnością do pracy.

Ze względu na to, że istnieje wiele możliwości uzyskania odszkodowania i że są to dość skomplikowane sprawy, warto zwrócić się z tą kwestią do adwokata, który odpowiednio taką sprawę poprowadzi.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…