Dyżur wrzesień 2012

Mam 60 lat i chcę przejść na emeryturę. Od kiedy jest to możliwe?

 – Możliwość przejścia na emeryturę zależna jest przede wszystkim od wieku. U mężczyzn progiem jest ukończenie 65 lat, u kobiet ukończenie 60. roku życia. Od roku 2024 (roczniki urodzenia od 1963) do 2033 roku (roczniki urodzenia do 1968) próg dla kobiet będzie podnoszony w krokach półrocznych na 65 lat. Drugim warunkiem otrzymania emerytury jest wypracowanie minimalnej ilości miesięcy. Od wszystkich osób urodzonych przed 1.1.1955 roku wymagane jest przepracowanie 180 miesięcy (tzw. Beitragsmonate) lub 300 miesięcy ubezpieczenia (tzw. Versicherungszeiten), do których liczą się czasy przebywania na bezrobociu lub chorobowym. W szczególnych przypadkach akceptowane jest też 180 miesięcy ubezpieczenia, jeśli zebrane one zostały w ciągu 30 lat przed skończeniem 60. lub 65. roku życia. Osoby urodzone po 31.12.1954 muszą natomiast wykazać się tylko 180 miesiącami ubezpieczenia, jeśli zebrane one zostały po 1.1.2005, z czego 84 miesiące muszą zostać przepracowane. Dodatkowo każdy ma możliwość dokupienia miesięcy ubezpieczenia (tzw. Versicherungszeiten). Ze względu na ten bardzo skomplikowany system, każdy ma możliwość skierowania zapytania do Kasy Emerytalnej (Pensionsversicherungsanstalt) i otrzymania informacji, czy w jego przypadku warunki zostały już wypełnione, czy jeszcze nie.

Co mogę zrobić, jeśli jestem już zbyt chory, aby pracować do 65. roku życia?
Oprócz „zwykłej emerytury" istnieje też wiele innych możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę:

1. Dużo przepracowanych lat – jeśli mężczyzna ma przepracowane 45 lat (zalicza się do tego też 30 miesięcy wojska) lub kobieta – 40 lat (tu zalicza się 60 miesięcy macierzyństwa), to istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla mężczyzn lub 55 lat dla kobiet. Ta regulacja ważna jest tylko do 2013 roku.

2. Przejściowa emerytura (tzw. Korridorpension) – jeśli kobieta lub mężczyzna nie ma wypracowanych tylu lat co w pierwszym punkcie, to ma możliwość w wieku 62 lat otrzymania przejściowej emerytury, jeśli ma uzbierane 450 miesięcy ubezpieczenia (tzw. Versicherungsmonate).

3. Emerytura z tytułu ciężkiej pracy – jeśli w przeciągu ostatnich 20 lat (po ukończeniu 40. roku życia) ktoś przepracował 10 lat w ciężkiej pracy (tzw. Schwerarbeit), ma możliwość przejścia na emeryturę już w wieku 60 lat (dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzna).

4. Emerytura inwalidzka – jeśli ktoś jest tak chory, że może pracować tylko w połowie przewidzianego wymiaru godzin, to należy mu się emerytura inwalidzka. W tym wypadku decyduje biegły medyczny o tym, czy moc pracy faktycznie spadła poniżej tego, co wymaga prawo. W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie renty inwalidzkiej jest możliwość odwołania się w formie pozwu sądowego, który składa się w sądzie do spraw pracy i spraw socjalnych (Arbeits- und Sozialgericht). W tym postępowaniu powoływani są nowi biegli sądowi, którzy na koszt państwa jeszcze raz sprawdzają stan zdrowia odwołującego się. Decyzję podejmuje sąd na podstawie ekspertyz medycznych.

Podpisałam ostatnio umowę o wynajem mieszkania. Po miesiącu mój wynajemca żąda nagle ode mnie 400 euro na poczet opłaty za umowę. Czy muszę zapłacić tę sumę?
– Niestety, istnieje przepis, który przewiduje opłatę za umowę o wynajem (Par. 33 TP 5 Gebührengesetz). Opłata ta powstaje w chwili podpisania takiej umowy i wynosi 1% od trzyletniego czynszu brutto). Przykład: czynsz wynosi 500 euro (w tym zawarte Betriebskosten i podatek), 500 euro x 36 (miesięcy) = 18 000 euro  od tego 1% = 180 euro opłaty.

Ustawa zobowiązuje wynajemcę do zgłoszenia faktu podpisania umowy o wynajem oraz do uiszczenia tej opłaty. Wynajemcy bardzo często zobowiązują w umowie najemcę do zapłaty tej sumy. Należy więc najpierw sprawdzić, kto według umowy jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty. Jeśli nie ma tam żadnej regulacji, to opłatę tę ponosi wynajemca.

Są też wyjątki, które powodują, że opłata ta nie obowiązuje:

- umowa przewiduje wynajem do trzech miesięcy;

- chodzi o wynajem praw (np. markowych, patentowych itp.);

- chodzi o umowę o wynajem, w której trzyroczny czynsz nie przekracza 150 euro.

Chcę kupić mieszkanie i słyszałem, że o 1 kwietnia 2012 roku doszły dodatkowe podatki, które należy przy takiej transakcji zapłacić. Czy to prawda i ile one wynoszą?
– Zgadza się, że od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa przewidująca podatek od dochodu przy sprzedaży nieruchomości (tzw. Immobilienertragsteuer). Jak już sama nazwa wskazuje, jest to podatek od dochodu wynikającego ze sprzedaży, czyli jest to obowiązek podatkowy, który obejmuje tylko sprzedawcę, a nie kupca. Osoba kupująca nieruchomość musi – jak do tej pory – zapłacić 3,5% podatku za kupno nieruchomości (tzw. Grunderwerbsteuer) i 1,1% za wpis do księgi wieczystej (tzw. Eintragungsgebühr).

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…