Dyżur lipiec/sierpień 2011

Słyszałam od koleżanki, że jest możliwość wynagrodzenia sprzątania mieszkań poprzez tzw. Dienstleistungscheck. Co to jest i jak to funkcjonuje?

- Dienstleistungsscheck jest środkiem płatniczym, służącym tylko i wyłącznie do zapłaty za usługi świadczone w gospodarstwie domowym u osób prywatnych. Możliwość zapłaty takim czekiem istnieje od 1.01.2006 roku. Pracodawca nabywa takie czeki w trafiku lub w Internecie. Jeden czek wart jest od 1 do 100 euro. Po wykonanej pracy pracodawca płaci tym czekiem osobie wykonującej usługę. Osoba otrzymująca ten czek jako zapłatę może go z kolei wymienić na realne pieniądze. Te pieniądze otrzymuje na poczcie, w trafiku lub w kasie chorych (Krankenkasse). Czeki należy wymienić najpóźniej do końca następnego miesiąca. Przy wypłacie nominału potrącane jest 1,4% za ubezpieczenie od wypadku oraz 0,6% za koszty manipulacyjne. Za to jest się w ramach wykonywanej pracy ubezpieczonym w razie urazu lub wypadku. Dienstleistungsscheck nie zawiera natomiast podatków lub ubezpieczenia emerytalnego. Poza tym zapłata takim czekiem jest możliwa do miesięcznej sumy 512,36 euro (Geringfügigkeitsgrenze).

W ostatnim czasie mąż zrobił się bardzo agresywny w stosunku do mnie. W trakcie ostatniej kłótni uderzył mnie. Teraz boję się mieszkać z nim pod jednym dachem, ale nie mam się gdzie wyprowadzić. Czy jest możliwość, aby mąż się wyprowadził?
- W takiej sytuacji ważna jest natychmiastowa reakcja. Jeśli członek rodziny używa przemocy przeciwko innemu członkowi rodziny, to należy natychmiast wezwać policję. Policja ma wtedy prawo usunąć potencjalnego sprawcę z mieszkania. W tym wypadku zabiera mu klucze od mieszkania i nakazuje spakowanie osobistych rzeczy. Ponadto policja może zakazać tej osobie powrotu do mieszkania (tzw. Betretungsverbot). Warunkiem jest aktualne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności innej osoby. Tą ochroną objęte są wszystkie osoby żyjące w danym mieszkaniu, niezależnie od spokrewnienia. Taki zakaz powrotu do mieszkania wydany przez policję obowiązuje maksymalnie dwa tygodnie. W tym czasie zagrożona osoba może iść do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania (Bezirksgericht) i złożyć wniosek na zarządzenie tymczasowe (tzw. Einstweilige Verfügung). W tym wypadku trzeba sędziemu przedstawić sytuację i wytłumaczyć, dlaczego jest się osobą zagrożoną. Sąd może wysłuchać sprawcę oraz ewentualnych świadków i jeżeli na podstawie wypowiedzi zagrożonej osoby uzna, że taka sytuacja miała miejsce, to w ciągu kilku dni decyduje o odpowiednim zarządzeniu. Fakt złożenia takiego wniosku w sądzie przedłuża zakaz powrotu do mieszkania na maksymalnie cztery tygodnie. W tym czasie powinna zapaść decyzja sądowa dotycząca dalszego pobytu sprawcy w mieszkaniu. Jeśli sprawca w ciągu trwania zakazu pobytu w mieszkaniu ten zakaz zignoruje, należy o tym niezwłocznie poinformować policję, która natychmiastowo usuwa tę osobę z mieszkania. Poza tym policja częściej kontroluje okolicę mieszania, aby w razie pojawienia się sprawcy w pobliżu mogła szybciej zareagować.

Od lat mieszkam w Austrii i chodzę wyłącznie do polskiego kościoła. Otatnio otrzymałem wezwanie do zapłaty składki kościelnej (Kirchenbeitrag). Czy muszę ją zapłacić?
- W trakcie meldowania się w Austrii (Meldezettel) należy podać swoją przynależność religijną. Jeśli osoba poda wyznanie rzymsko-katolickie, to z ukończeniem dwudziestu lat otrzymuje automatycznie wezwanie do zapłaty składki kościelnej. Naliczenie tej składki nie zależy ani od obywatelstwa, ani od przynależności do konkretnego kościoła. Do zapłaty takiej składki zobowiązane są wyłącznie dorosłe osoby, które mają regularne dochody i wyznają wiarę rzymsko-katolicką. Zwolnionym się jest od tej składki w przypadku, gdy nie ma się dochodów. Inną opcją jest „wystąpienie z kościoła" (Kirchenaustritt), które powoduje zwolnienie z obowiązku płatności składki. Jeśli jednak nie zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że nie ma się dochodów (lub bardzo niskie) ani nie wystąpi się z kościoła, to nadal panuje obowiązek uiszczenia tej składki.

Jestem w ciąży. Poród chciałabym przeprowadzić w domu. Czy jest to możliwe?
- W Austrii przewidziane są trzy miejsca, w których planowany poród może zostać przeprowadzony. Pierwsza możliwość, to w szpitalu. Przyszła matka powinna się zameldować do początku 24. tygodnia w wybranym szpitalu na poród, aby na czas mogło zostać zarezerwowane łóżko. Wybór szpitala ułatwia portal ministerstwa zdrowia dostępny na stronie: www.gesundheit.gv.at. Druga możliwość porodu to ambulatorium. Tu łączone są walory porodu domowego i szpitalnego. Poród przeprowadzany jest w ambulatorium szpitala i jeśli nie nastąpią komplikacje, to matka i dziecko mogą już po kilku godzinach opuścić szpital. Warunkiem jest posiadanie położnej, która przejmie opiekę w domu, oraz zrobienie kursu przygotowawczego. Możliwe jest też przeprowadzenie porodu w domu. Ten temat przedyskutować należy z lekarzem, który się tą ciążą opiekuje. Sprawdzone muszą zostać też warunki, jakie panują w mieszkaniu. Jeśli zapadnie decyzja o porodzie domowym, to należy poszukać położnej, która będzie obecna przy porodzie oraz przejmie opiekę nad noworodkiem w pierwszych dniach. Należy też poinformować lekarza pediatrę (Kinderarzt), który w pierwszych dniach po porodzie musi zbadać dziecko.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…