Dyżur kwiecień 2013

Przejechałem skrzyżowanie na czerwonym świetle. Policjant powiedział mi, że oprócz kary czeka mnie wpis za tzw. Vormerkdelikt. Co to oznacza?

– Od 1 lipca 2005 obowiązuje tzw. system odnotowywania (Vormerksystem). Przewiduje on 13 ryzykownych wykroczeń z kodeksu ruchu drogowego. Poza tym nadal istnieją delikty, które powodują odebranie prawa jazdy oraz delikty, które doprowadzają do wszczęcia administracyjnego postępowania karnego (Verwaltungsstrafverfahren). Ten system odnotowywania obejmuje wszystkich kierowców poruszających się po terenie Austrii niezależnie od miejsca zamieszkania lub meldunku. W przypadku dokonania jednego z wykroczeń znajdujących się na liście (Vormerkdelikt) przewidziane są następujące konsekwencje: za pierwszym razem będzie to odnotowanie (Vormerkung), za drugim razem – wszczęcie postępowania przeciwko kierowcy, natomiast za trzecim razem – odebranie prawa jazdy na co najmniej trzy miesiące. W każdym przypadku dochodzi kara pieniężna.

Przy odnotowaniu następuje wpis kierowcy do specjalnego rejestru prawa jazdy (Führerscheinregister) na dwa lata. Po upływie tego okresu wpis zostaje usunięty, jeśli nie dojdą dalsze odnotowywania. Jeśli w ciągu tych dwóch lat dojdzie do dalszego wpisu, to okres odnotowania przedłuża się na trzy lata.

W przypadku drugiego wykroczenia, które prowadzi do odnotowania, kierowca będzie zobowiązany do zrobienia pewnych szkoleń, np. jazdę z instruktorem (Perfektionsfahrten), szkolenie jazdy (Fahrsicherheitstraining) lub udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa na drodze albo zabezpieczenia dzieci w samochodzie. Jeśli kierowca nie weźmie udziału w kursach, do których został zobligowany, to grozi mu odebranie prawa jazdy do momentu ukończenia danego kursu. W przypadku trzeciego wykroczenia grozi utrata prawa jazdy na co najmniej trzy miesiące.

Następujące delikty prowadzą do odnotowania:


Wkrótce przeprowadzamy się do nowego mieszkania. Do kiedy musimy się przemeldować i jak to zrobić?
– Przemeldowanie jest konieczne przy zmianie stałego miejsca zamieszkania (Hauptwohnsitz), zmianie tymczasowego miejsca zamieszkania (Nebenwohnsitz), zmianie obywatelstwa, zmianie nazwiska, zmianie stanu cywilnego lub zmianie płci.

W przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania należy w ciągu jednego miesiąca odmeldować się ze starego adresu i jednocześnie zameldować się pod nowym adresem. Można to zrobić w czasie jednej wizyty w urzędzie. W tym celu należy udać się do urzędu właściwego miejsca zamieszkania (Gemeindeamt, Magistrat lub Magistratisches Bezirksamt danej dzielnicy w Wiedniu). Można to zrobić osobiście, drogą pocztową lub za pomocą posłańca. Przemeldowanie za pomocą e-maila jeszcze nie jest możliwe.

W celu przemeldowania konieczne jest wypełnienie przewidzianego w tym celu formularza (dostępny w urzędzie, w trafikach lub w Internecie). Ponadto należy okazać dokument potwierdzający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i ewentualnie tytuł naukowy. Dla każdej osoby należy wypełnić osobny formularz. Po przedłożeniu wypełnionego formularza w urzędzie natychmiast wystawiane jest potwierdzenie nowego meldunku.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…