Dyżur styczeń 2012

Jestem emerytem i dostaję emeryturę w Austrii. Mam dużo wolnego czasu, który mi się dłuży. Czy mogę podjąć się jakąś pracę bez utraty emerytury?

- Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaką emeryturę dana osoba otrzymuje: regularną (Alterspension), przedwczesną (vorzeitige Alterspension) czy etapową (Korridorpension). Jeśli ktoś otrzymuje emeryturę regularną, to może w ramach swoich fizycznych sił podjąć pracę. Uzyskany przez to zarobek w gruncie rzeczy nie ma wpływu na otrzymywaną emeryturę. Jeśli ten dodatkowy zarobek przekracza sumę 376,26 euro, to emeryt – jak i każdy inny pracownik – podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i musi płacić odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Emerytura nie podlega jednak redukcji. W przypadku emerytury przedwczesnej emeryt również może podjąć pracę. Zarobek takiego emeryta nie może jednak przekraczać 376,26 euro. Jeśli zarobek jest wyższy i pojawia się w związku z tym obowiązek ubezpieczenia, to dana osoba traci kompletnie otrzymywaną emeryturę. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku emerytury etapowej. Tutaj również dochodzi do utraty emerytury przy zarobkach powyżej 376,26 euro. Uwaga: Jeśli dana emerytura (Alterspension) jest zbyt niska i dana osoba otrzymuje przez to tzw. wyrównanie (Ausgleichszulage), to jest ono skracane o wysokość dodatkowych zarobków. Przykład: emerytura wynosi 500 euro plus wyrównanie 314,83 euro – razem zatem 814,83 euro (minimum krajowe). Jeśli taka osoba podejmuje się pracy, w ramach której dorabia 250 euro miesięcznie, to w takim wypadku skracane jest wyrównanie o 250 euro i wynosi wtedy tylko 64,82 euro.

 

Mąż i ja od kilku lat bezowocnie staramy się o dziecko. Teraz myślimy o adopcji. Jakie są możliwości w Austrii?
- W Austrii przewidziane są trzy możliwości adopcji: anonimowa (Inkognitoadoption), otwarta (Offene Adoption) i półotwarta (Halb offene Adoption). W pierwszym przypadku ani biologiczni rodzice, ani adopcyjni nie otrzymują żadnych informacji o drugiej stronie (wszystko zostaje anonimowe). Biologiczni rodzice mają jednak możliwość za pośrednictwem urzędu (Amt für Jugend und Familie) uzyskiwać bieżące informacje o stanie rozwoju dziecka. Przy adopcji otwartej obydwie strony osobiście się poznają. Mają one też możliwość utrzymania regularnego kontaktu zarówno ze sobą, jak i z dzieckiem. Do tego konieczne jest porozumienie obydwu stron. Natomiast przy adopcji półotwartej biologiczni rodzice nie mają kontaktu z rodzicami adopcyjnymi, ale mogą poprzez urząd (Amt für Jugend und Familie) nie tylko uzyskiwać informacje o dziecku, ale zorganizować spotkanie w neutralnym miejscu. W tym przypadku nie zostają wymieniane ani nazwiska, ani adresy stron. Jeśli strony się na to zgodzą, to może dojść również do regularnej wymiany korespondencji i zdjęć.
Para, która chce adoptować dziecko, musi spełnić wiele warunków: jednym z nich jest wiek. Mężczyzna musi mieć co najmniej 30, a kobieta co najmniej 28 lat. Górnej granicy wiekowej nie ma. Ponadto rodzice adopcyjni muszą być co najmniej o 18 lat starsi od dziecka. Pary małżeńskie są preferowane przy wyborze nowej rodziny dla dziecka i mają lepsze szanse niż pary bez ślubu. Ponadto urząd musi być przekonany, że dziecko będzie miało zapewnione optymalne warunki rozwoju i możliwe będzie nawiązanie więzi rodzicielskich między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi.
W celu adopcji należy nawiązać kontakt z urzędem (Amt für Jugend und Familie) w danym miejscu zamieszkania. Tam oferowane są odpowiednie kursy przygotowawcze, w ramach których określona zostaje zdolność kandydatów do wychowania dziecka. Okres oczekiwania na adopcję wynosi w granicach od 3 do 5 lat.

Żona i ja chcemy nabyć mieszkanie w Wiedniu. Cena wydaje nam się dosyć korzystna, ale nie wiemy, ile wynoszą koszty nabycia i wpisu do księgi wieczystej.
- Przy nabyciu nieruchomości trzeba liczyć się nie tylko z zapłatą ceny kupna, ale też z wieloma dodatkowymi kosztami. Jeśli nieruchomość została zaoferowana przez biuro maklerskie, to trzeba liczyć się z prowizją. W zależności od maklera oraz zdolności negocjacyjnych taka prowizja może wynosić do 3 do 4% ceny kupna (plus VAT). Poza tym należy uiścić podatek od nabycia nieruchomości (Grunderwerbssteuer) w wysokości 3,5% ceny kupna. Wpis do księgi wieczystej kosztuje dodatkowe 1,1% ceny. Za sporządzenie umowy nabycia nieruchomości przez adwokata pobierane jest 1-3% ceny kupna. Dodatkowo dochodzą koszty archiwalne, sądowe i za uwierzytelnienie podpisów w wysokości od 200 do 300 euro. Jeśli w księdze wieczystej wpisane ma zostać też obciążenie kredytowe, to należy się za to 1,2% sumy kredytowej.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…